สามารถเทลคอม (SAMTEL)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.18
-0.04
(-0.95%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4.18
4.28
ช่วง 52 สัปดาห์
3.90
8.00
ปริมาณการซื้อขาย
688,500
เสนอซื้อ/เสนอขาย
4.18 / 4.20
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.22
เปิดตลาด
4.26
ช่วงระยะของวัน
4.18-4.28
ช่วง 52 สัปดาห์
3.9-8
ปริมาณการซื้อขาย
688,500
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
474,146
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-34.57%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
618,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ สามารถเทลคอม จำกัด

ประวัติบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) บริษัทฯ ประกอบกิจการในห้าประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเครือข่าย ซึ่งดำเนินงานด้านการสื่อสารทางไกล ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมเครือข่ายกว้างไกล ธุรกิจงานบริการด้านเชื่อมโยงระบบ ซึ่งรับจ้างออกแบบและติดตั้งระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการสื่อสารตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ธุรกิจให้บริการนวัตกรรมแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ซึ่งดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานสำหรับองค์กร ธุรกิจรับบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ให้แก่องค์กรอื่น ซึ่งบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ICT แบบบูรณาการ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ซึ่งให้บริการ ICT บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล อาทิ ระบบ voice over internet protocol (VoIP) และบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ ฯลฯ

อุตสาหกรรม
บริการโทรคมนาคม
ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย