เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.30
-0.05(-0.79%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.256.35
ช่วง 52 สัปดาห์
5.958.55
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.30 / 6.35
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.35
เปิดตลาด
6.3
ช่วงระยะของวัน
6.25-6.35
ช่วง 52 สัปดาห์
5.95-8.55
ปริมาณการซื้อขาย
47,900
ปริมาณเฉลี่ย (3
137,576
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-24.55%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
441,453,555
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ MFEC วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการครอบคลุมตั้งแต่ การให้คำปรึกษาด้าน IT การออกแบบให้ตรงความต้องการและพัฒนา ฝึกอบรมและให้บริการหลังการขายสำหรับชุดโซลูชัน บริการที่เกี่ยวเนื่องกับฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ของระบบ การปรับเปลี่ยนและขยายซอฟต์แวร์แพ็คเกจ ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริการ IT เพื่อธุรกิจ การเชื่อมต่อระบบ และให้บริการซ่อมบำรุง บริการ IT เพื่อธุรกิจมุ่งเน้นที่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กร, ระบบ business intelligence, การประยุกต์เว็บ, แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการจัดการลำดับขั้นของการให้บริการ บริการเชื่อมต่อระบบนั้นเกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนการออกแบบ จัดหา และปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บริการซ่อมบำรุง นั้นรวมถึงระบบสนับสนุนด้านโทรศัพท์ผ่านโปรแกรมที่ช่วยเหลือในการทำงาน (help-desk) และหมายเลขฮ็อทไลน์ การวิเคราะห์ปัญหาทางไกล รวมถึงการสแตนด์บายอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย