การบินกรุงเทพ (BA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
14.70
+0.50
(+3.52%)
ปิดตลาด
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
14.20
14.70
ช่วง 52 สัปดาห์
9.25
14.90
ปริมาณการซื้อขาย
13,870,600
เสนอซื้อ/เสนอขาย
14.60 / 14.70
ปิดตลาดครั้งก่อน
14.2
เปิดตลาด
14.2
ช่วงระยะของวัน
14.2-14.7
ช่วง 52 สัปดาห์
9.25-14.9
ปริมาณการซื้อขาย
13,870,600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,701,959
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
32.71%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,100,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว การบินกรุงเทพ จำกัด

บทวิเคราะห์ การบินกรุงเทพ จำกัด

ประวัติบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ให้บริการขนส่งทางการอากาศและบริการท่าอากาศยาน กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยสามกลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจสายการบิน ซึ่งจำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งให้บริการสถานที่สำหรับทั้งผู้โดยวารและสายการบิน และธุรกิจสนับสนุนสายการบิน ซึ่งให้บริการภาคพื้นทั้งหมด บริการด้านสินค้า และบริการด้านจัดอาหารสำหรับสายการบินและลูกค้า บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท บางกอกแอร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด, บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
1800
ตลาด
ไทย