เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.800
+0.100
(+3.70%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2.720
2.820
ช่วง 52 สัปดาห์
2.540
3.300
ปริมาณการซื้อขาย
53,175,800
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.780 / 2.800
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.7
เปิดตลาด
2.72
ช่วงระยะของวัน
2.72-2.82
ช่วง 52 สัปดาห์
2.54-3.3
ปริมาณการซื้อขาย
53,175,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
36,153,126
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-0.71%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
12,164,285,713
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

บทวิเคราะห์ เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

ประวัติบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการสายการบินภายใต้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย บริษัทฯ ประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และธุรกิจอื่น ๆ เริ่มจากบริการก่อนขึ้นเครื่อง การให้บริการบนเครื่อง และบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสาร บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ นั้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศในจุดหมายปลายทางที่เป็นเส้นทางประจำ บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์จำหน่าย และตัวแทนการเดินทาง บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ นั้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางแบบไม่ประจำ เที่ยวบินจะเปิดดำเนินการเมื่อมีลูกค้ามาเช่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นบริษัททัวร์

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย