เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
1.990
-0.030(-1.49%)
ปิดตลาด
AAVคะแนน
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
1.9402.040
ช่วง 52 สัปดาห์
1.7802.960
เสนอซื้อ/เสนอขาย
1.99 / 2.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.02
เปิดตลาด
2.04
ช่วงระยะของวัน
1.94-2.04
ช่วง 52 สัปดาห์
1.78-2.96
ปริมาณการซื้อขาย
41,938,700
ปริมาณเฉลี่ย (3
28,392,276
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-27.86%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
12,849,999,997
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ AAV วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการสายการบินภายใต้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย บริษัทฯ ประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจ ได้แก่ บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และธุรกิจอื่น ๆ เริ่มจากบริการก่อนขึ้นเครื่อง การให้บริการบนเครื่อง และบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสาร บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ นั้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศในจุดหมายปลายทางที่เป็นเส้นทางประจำ บริษัทฯ จำหน่ายตั๋วผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ เคาน์เตอร์จำหน่าย และตัวแทนการเดินทาง บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ นั้นให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทางแบบไม่ประจำ เที่ยวบินจะเปิดดำเนินการเมื่อมีลูกค้ามาเช่า ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นบริษัททัวร์

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย