🟢 ตอนนี้ตลาดกำลังทะยานขึ้น สมาชิกผู้ใช้บริการของเรากว่า 120K คน ต่างรู้ดีว่าควรทำอย่างไร คุณก็สามารถรู้ได้เช่นกันรับส่วนลด 40%

เจาะ 9 หุ้น (ใหม่) ผงาด SET 100 ราคาสูงสุดต่ำสุดย้อนหลัง 3 ปี

เผยแพร่ 29/06/2564 08:10
SET100
-
AOT
-
AAV
-
CPALL
-
ICHI
-
PTL
-
PSL
-
SINGER
-
SYNEX
-
TKN
-
STGT
-
NRF
-

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า อีกไม่กี่วันดัชนี SET 100จะเปลี่ยนแปลงมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 9 หลักทรัพย์ ดั้นเลยไปส่องรายตัว ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นอย่างไร ทำราคาสูงสุดต่ำสุด 3 ปีหลังเป็นเช่นไร รวมไปถึงดูค่า P/E ,P/BV เทียบกับหมวดอุตสาหกรรมกันด้วยค่ะ (ปล.ราคาปิดอ้างอิง ณ วันที่ 25 มิ.ย.64)

1.เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (BK:AAV) การเปลี่ยนแปลงของราคา ปี64 YTD +19.49%, ปี 63 +5.36%, ปี62 -46.67%

ปี64 สูงสุด 3.32 บาท (17 มิ.ย.) ต่ำสุด 2.20 บาท (17 พ.ค.), ปี 63 สูงสุด 3.06 บาท (14 ธ.ค.) ต่ำสุด 1.00 บาท (19 มี.ค.), ปี62สูงสุด 4.76 บาท (28 ก.พ.) ต่ำสุด 2.08 บาท (21 พ.ย.)

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ AAV มาร์เกตแคป 13,677 ล้านบาท (อันดับ 12 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ AOT (BK:AOT) 907,142 ล้านบาท และ BEM 128,394 ล้านบาท)

AAV ค่า P/E N/A , เทียบหมวดอุตสาหกรรม N/A, เทียบตลาด 30.10 เท่า

AAV ค่า P/BV 1.09 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 5.07 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

2.อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (BK:ICHI) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +34.05%, ปี 63 +83.17%, ปี62 +69.46%

ปี64สูงสุด 15.00 บาท (25 มี.ค.) ต่ำสุด 9.10 บาท (4ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 12.60 บาท (24 ก.ย.) ต่ำสุด 3.42 บาท (13 มี.ค.), ปี62 สูงสุด 8.30 บาท (25 ก.ค.) ต่ำสุด 2.90 บาท (4ม.ค.)

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ICHI มาร์เกตแคป 16,120 ล้านบาท (อันดับ 13 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ CPF 228,198 ล้านบาท และ MINT 157,163 ล้านบาท

ICHI ค่า P/E 33.73 เท่า , เทียบหมวดอุตสาหกรรม 35.97 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

ICHI ค่า P/BV 2.54 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.16 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

3.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (BK:NRF) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +69.43%, ปี 63 +29.59%

ปี64สูงสุด 11.40 บาท (4 มิ.ย.) ต่ำสุด 5.82 บาท (4 ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 6.92 บาท (3 ธ.ค.) ต่ำสุด 4.63 บาท (20 ต.ค.)

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม NRF มาร์เกตแคป 14,241 ล้านบาท (อันดับ 16 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ CPF 228,198 ล้านบาท) และ MINT 157,163 ล้านบาท

NRF ค่า P/E 119.33 เท่า , เทียบหมวดอุตสาหกรรม 35.97 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

NRFค่า P/BV 5.46 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.16 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

4.พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (BK:PSL) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +159.21%, ปี 63 0.00%, ปี62 -12.14%

ปี64 สูงสุด 22.40 บาท (17 มิ.ย.) ต่ำสุด 7.00 บาท (4 ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 8.30 บาท (28 ธ.ค.) ต่ำสุด 2.38 บาท (30มี.ค.), ปี 62 สูงสุด 9.75 บาท (5 มี.ค.) ต่ำสุด 6.25 บาท (21 พ.ค.)

หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ PSL มาร์เกตแคป 30,718 ล้านบาท (อันดับ 7 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ AOT 907,142 ล้านบาท และ BEM 128,394 ล้านบาท

PSL ค่า P/E N/A , เทียบหมวดอุตสาหกรรม N/A, เทียบตลาด 30.10 เท่า

PSL ค่า P/BV 2.80 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 5.07 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

5.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (BK:PTL) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +15.04%, ปี 63 +55.86% ,ปี62 +11.54%

ปี64 สูงสุด 31.75 บาท (19 พ.ค.) ต่ำสุด 21.80 บาท (22 ก.พ.), ปี 63 สูงสุด 25.50 บาท (27 ส.ค.) ต่ำสุด 8.15 บาท (19 มี.ค.), ปี 62 สูงสุด 16.20 บาท (10 เม.ย.) ต่ำสุด 12.80 บาท (4 ม.ค.)

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ PTL มาร์เกตแคป 23,400 ล้านบาท (อันดับ 2 ของกลุ่ม) อันดับ 1 คือ SCGP 246,843 ล้านบาท และอันดับ 3 คือ AJ 9,152ล้านบาท

PTL ค่า P/E 7.88 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 24.08 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

PTLค่า P/BV 1.53 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.24 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

6.ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (BK:SINGER)การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +28.85%, ปี 63 +377.06%, ปี62 -9.76%

ปี64สูงสุด 45.00 บาท (20เม.ย.) ต่ำสุด 24.60 บาท (15 ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 29.25 บาท (28 ธ.ค.) ต่ำสุด 3.62 บาท (19 มี.ค.), ปี 62 สูงสุด 9.55 บาท (22 ก.ค.) ต่ำสุด 4.60 บาท (9 เม.ย.)

หมวดธุรกิจพาณิชย์ SINGER มาร์เกตแคป16,575 ล้านบาท (อันดับ 13 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ CPALL (BK:CPALL) 538,986 ล้านบาท) และ CRC 209,577 ล้านบาท

ค่า P/E 33.38 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 40.92 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

ค่า P/BV 4.81 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 3.69 เท่า,เทียบตลาด 1.74 เท่า

7.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (BK:STGT) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +8.55%, ปี 63 +11.76%

ปี64 สูงสุด 49.00 บาท (18 พ.ค.) ต่ำสุด 36.00 บาท (7 ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 47.25 บาท (29 ต.ค.) ต่ำสุด 31.13 บาท (17 ส.ค.)

หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON) STGT มาร์เกตแคป 117,874 ล้านบาท (ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม) รองมาคือ KISS 7,740 ล้านบาทและ DDD 5,881 ล้านบาท

ค่า P/E 4.91เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 5.80 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

ค่า P/BV 2.86 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.57 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

8.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (BK:SYNEX) การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD +75.00%,ปี 63 +100.00%, ปี 62 -27.63%

ปี 64 สูงสุด 31.25 บาท (6 พ.ค.) ต่ำสุด 14.60 บาท (6 ม.ค.), ปี 63 สูงสุด 17.50 บาท (8 ต.ค.) ต่ำสุด 3.60 บาท (13 มี.ค.), ปี 62 สูงสุด 12.82 บาท (27 ก.พ.) ต่ำสุด 6.30 บาท (28 ต.ค.)

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SYNEX มาร์เกตแคป 22,243 ล้านบาท (อันดับ 9 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ ADVANC 510,028 ล้านบาท และ INTUCH 209,231 ล้านบาท

ค่า P/E 31.99 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 24.24 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

ค่า P/BV 6.04 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.43 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

9.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (BK:TKN)การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 64 YTD -27.40%, ปี 63 -0.95%, ปี 62 +30.43%

ปี64 สูงสุด 12.20 บาท (20 ม.ค.) ต่ำสุด 6.90 บาท (13 พ.ค.) ปี63 สูงสุด 13.00 บาท (28 ต.ค.) ต่ำสุด 4.56 บาท (26 มี.ค.), ปี 62 สูงสุด 12.70 บาท (15 ต.ค.) ต่ำสุด 6.70 บาท (21 ม.ค.)

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม TKN มาร์เกตแคป 10,419 ล้านบาท (อันดับ 19 ของกลุ่ม) อันดับ 1 และ 2 คือ CPF 228,198 ล้านบาท และ MINT 157,163 ล้านบาท

ค่า P/E 48.88 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 35.97 เท่า, เทียบตลาด 30.10 เท่า

ค่า P/BV 5.01 เท่า, เทียบหมวดอุตสาหกรรม 2.16 เท่า, เทียบตลาด 1.74 เท่า

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตาม 9 หุ้นเหล่านี้ว่า หลังเข้า SET100 แล้ว ราคาจะขยับขึ้นหรือจะถอยร่นกันไปแค่ไหน วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

ความคิดเห็นล่าสุด

กำลังโหลดบทความถัดไป...
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย