ศรีตรังโกลฟส์ (STGT)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.60
-0.05(-0.75%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.556.70
ช่วง 52 สัปดาห์
6.3512.60
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.60 / 6.65
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.65
เปิดตลาด
6.7
ช่วงระยะของวัน
6.55-6.7
ช่วง 52 สัปดาห์
6.35-12.6
ปริมาณการซื้อขาย
2,116,400
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,717,154
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-41.67%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไทรล์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบไม่มีแป้ง ถุงมือทางการแพทย์สังเคราะห์แบบไม่มีแป้ง และถุงมือทางการแพทย์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากการฉายรังสีแกมมา ถุงมือยางชนิดมีแป้งมาตรฐานของบริษัทรวมถึงน้ำยางข้นชนิดมีแป้งระดับพรีเมียม น้ำยางข้นชนิดมีแป้ง และน้ำยางข้นชนิดคอมฟอร์ท บริษัทฯ ผ่านบริษัทย่อย Sri Trang Responsible Gloves Supply Inc. ขายและจัดจำหน่ายถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรองรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงหน่วยงานการดูแลสุขภาพและการแพทย์ การแปรรูปอาหาร การจัดการอาหาร การผลิตและการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน