ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
19.70
+0.10(+0.51%)
ปิดตลาด
BLAคะแนน
ราคายุติธรรม
ช่วงระยะของวัน
19.3019.80
ช่วง 52 สัปดาห์
17.0029.25
เสนอซื้อ/เสนอขาย
19.70 / 19.80
ปิดตลาดครั้งก่อน
19.6
เปิดตลาด
19.4
ช่วงระยะของวัน
19.3-19.8
ช่วง 52 สัปดาห์
17-29.25
ปริมาณการซื้อขาย
1,503,700
ปริมาณเฉลี่ย (3
2,738,310
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-23.88%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,707,566,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ BLA วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทฯ นำเสนอบริการประกันชีวิตเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการประกันชีวิตทั่วไปพร้อมด้วยเบี้ยประกันอัตราเดียว และแผนการความคุ้มครองเพิ่มเติม (renewal premium plan) ซึ่งได้แก่ การประกันแบบตลอดชีพ (whole life insurance), การประกันแบบสะสมทรัพย์ (endowment insurance), ประกันแบบชั่วระยะเวลา (term insurance), ประกันแบบบำนาญ (pension) และสัญญาเพิ่มเติม (rider) ตลอดจนการประกันชีวิตแบบกลุ่ม ซึ่งให้ความคุ้มครองเบื้องต้นเสมือนแผนสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน บริษัทฯ ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนทั่วประเทศไทย โดยผ่านตัวแทนขายประกัน, การขายผ่านธนาคาร (bancassurance), ขายผ่านอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น และยังดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในรูปเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หน่วยลงทุนในทรัสต์ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
1000
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย