กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)

ไทย
30.00
-0.25(-0.83%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  1,496,800
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  29.75/30.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  29.75 - 30.00

ภาพรวมของ BLA

ปิดตลาดครั้งก่อน
30.25
ช่วงระยะของวัน
29.75-30
รายรับ
47.33B
เปิดตลาด
30
ช่วง 52 สัปดาห์
29.5-48
EPS
1.88
ปริมาณการซื้อขาย
1,496,800
มูลค่าตลาด
51.23B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.88
(2.96%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
7,162,171
อัตราส่วน P/E
15.84
Beta
0.967
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-3.23%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,707,566,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
23 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กรุงเทพประกันชีวิต?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

บทวิเคราะห์ กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
1000
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH1016010007

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทฯ นำเสนอบริการประกันชีวิตเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการประกันชีวิตทั่วไปพร้อมด้วยเบี้ยประกันอัตราเดียว และแผนการความคุ้มครองเพิ่มเติม (renewal premium plan) ซึ่งได้แก่ การประกันแบบตลอดชีพ (whole life insurance), การประกันแบบสะสมทรัพย์ (endowment insurance), ประกันแบบชั่วระยะเวลา (term insurance), ประกันแบบบำนาญ (pension) และสัญญาเพิ่มเติม (rider) ตลอดจนการประกันชีวิตแบบกลุ่ม ซึ่งให้ความคุ้มครองเบื้องต้นเสมือนแผนสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน บริษัทฯ ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนทั่วประเทศไทย โดยผ่านตัวแทนขายประกัน, การขายผ่านธนาคาร (bancassurance), ขายผ่านอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น และยังดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในรูปเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หน่วยลงทุนในทรัสต์ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย51.25 (+70.83% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด56
ต่ำสุด48
ราคา30
จำนวนของนักวิเคราะห์4
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันทีขายทันที