กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)

ไทย
37.75
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  5,698,600
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  37.75/38.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  37.50 - 38.25
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH1016010007

ภาพรวมของ BLA

ปิดตลาดครั้งก่อน
37.75
ช่วงระยะของวัน
37.5-38.25
รายรับ
46.93B
เปิดตลาด
37.75
ช่วง 52 สัปดาห์
24.7-48
EPS
1.76
ปริมาณการซื้อขาย
5,698,600
มูลค่าตลาด
64.46B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.56
(1.48%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,768,284
อัตราส่วน P/E
21.44
Beta
1.25
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
22.76%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,707,566,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
10 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กรุงเทพประกันชีวิต?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

บทวิเคราะห์ กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

ประวัติบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
1000
ตลาด
ไทย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประกันชีวิต บริษัทฯ นำเสนอบริการประกันชีวิตเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการประกันชีวิตทั่วไปพร้อมด้วยเบี้ยประกันอัตราเดียว และแผนการความคุ้มครองเพิ่มเติม (renewal premium plan) ซึ่งได้แก่ การประกันแบบตลอดชีพ (whole life insurance), การประกันแบบสะสมทรัพย์ (endowment insurance), ประกันแบบชั่วระยะเวลา (term insurance), ประกันแบบบำนาญ (pension) และสัญญาเพิ่มเติม (rider) ตลอดจนการประกันชีวิตแบบกลุ่ม ซึ่งให้ความคุ้มครองเบื้องต้นเสมือนแผนสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน บริษัทฯ ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนทั่วประเทศไทย โดยผ่านตัวแทนขายประกัน, การขายผ่านธนาคาร (bancassurance), ขายผ่านอินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น และยังดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ในรูปเงินสดและเงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ หน่วยลงทุนในทรัสต์ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายซื้อทันทีขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อทันที