เมืองไทยประกันภัย (MTI)

ไทย
124.50
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  4,800
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  123.50/124.50
 • ช่วงระยะของวัน:
  124.00 - 125.50
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ภาพรวมของ MTI

ปิดตลาดครั้งก่อน
124.5
ช่วงระยะของวัน
124-125.5
รายรับ
10.99B
เปิดตลาด
125.5
ช่วง 52 สัปดาห์
91-146
EPS
14.24
ปริมาณการซื้อขาย
4,800
มูลค่าตลาด
7.35B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
5.20
(4.18%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
10,313
อัตราส่วน P/E
8.74
Beta
0.335
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
15.81%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
59,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
22 ก/พ/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร เมืองไทยประกันภัย?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว เมืองไทยประกันภัย จำกัด

บทวิเคราะห์ เมืองไทยประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

ประวัติบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0985010006

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัยของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็นการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับประกันรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์นั้นรวมถึงการประกันภาคบังคับและการประกันแบบสมัครใจ การประกันภัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับประกันรถยนต์ ได้แก่ ประกันอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ประกันอัคคีภัยและประกันภัยก่อการร้าย ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง อาทิ การประกันภัยสินค้าในประเทศ และประกันภัยกลุ่ม (fleet insurance) ประกันภัยด้านวิศวกรรม อาทิ ประกันเครื่องจักรและประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพซึ่งรวมทั้งประกันรายบุคคลและแบบเป็นกลุ่ม สินค้าพิเศษ เช่น ประกันอัญมณีและทอง รวมถึงประกันภัยความรับผิด

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายซื้อขายทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที