ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
12.50
-0.10
(-0.79%)
ปิดตลาด
ผลลัพธ์กำไรที่คาดหวังสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
12.50
12.70
ช่วง 52 สัปดาห์
11.00
14.90
ปริมาณการซื้อขาย
2,359,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
12.6
เปิดตลาด
12.7
ช่วงระยะของวัน
12.5-12.7
ช่วง 52 สัปดาห์
11-14.9
ปริมาณการซื้อขาย
2,359,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
10,241,919
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-5.97%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,525,106,540
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ข่าว ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

บทวิเคราะห์ ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

ประวัติบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยหลัก ๆ แล้วเกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง การให้เช่าอาคารสำนักงาน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับโครงการของทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชน ด้านงานก่อสร้างและเครื่องจักรกล บริษัทฯ ให้บริการในห้าภาคส่วนธุรกิจ ประกอบด้วย งานด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้แก่ระบบขนส่งมวลชน ทางยกระดับ ทางหลวงและสะพาน งานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การประชุม พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล อาคารสนามบิน งานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าและโรงกำเนิดพลังงานรวมถึงโรงกลั่น งานก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมิคอล งานโครงสร้าง งานวางท่อ และงานโครงสร้างเหล็กและระบบท่อก่อนนำไปประกอบ (Pre-assembly Module) และงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงโรงงานบำบัดน้ำเสีย ระบบการจ่ายน้ำ และระบบระบายน้ำ

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
1040
ตลาด
ไทย