สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
5.45
-0.15
(-2.68%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
5.40
5.55
ช่วง 52 สัปดาห์
5.25
7.10
ปริมาณการซื้อขาย
3,383,200
ปิดตลาดครั้งก่อน
5.6
เปิดตลาด
5.5
ช่วงระยะของวัน
5.4-5.55
ช่วง 52 สัปดาห์
5.25-7.1
ปริมาณการซื้อขาย
3,383,200
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,789,943
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-13.85%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,006,504,143
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนขายอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร ประกอบกิจการในสี่ประเภทธุรกิจ อันประกอบด้วย สายธุรกิจการสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสารไอที (Mobile and interactive media) ซึ่งรวมถึงข้อมูล การศึกษา ความบันเทิง ภาพและเสียงผ่านสื่อที่ทันสมัย สายธุรกิจสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร (ICT) ซึ่งให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมที่กว้างขวาง สายธุรกิจบริการสาธารณูปโภค (Utilities & Transportations) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานศูนย์ควบคุมการจราจรโดยใช้เทคโนโลยี คลื่นวิทยุ และเครือข่ายการสื่อสาร และสายธุรกิจเทคโนโลยีอื่น ๆ (Technology Related Services) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายเสารับสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ และจานดาวเทียม

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย