รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
2.820
-0.020(-0.70%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
2.8002.840
ช่วง 52 สัปดาห์
2.6803.140
เสนอซื้อ/เสนอขาย
2.80 / 2.82
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.84
เปิดตลาด
2.84
ช่วงระยะของวัน
2.8-2.84
ช่วง 52 สัปดาห์
2.68-3.14
ปริมาณการซื้อขาย
729,800
ปริมาณเฉลี่ย (3
690,728
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-6.58%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,105,656,044
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ ASP วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในนามบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ดำเนินงานในสี่ประเภทธุรกิจ อันได้แก่ ประเภทธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ซึ่งให้บริการเป็นนายหน้าสำหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประเภทธุรกิจวาณิชธนกิจซึ่งให้บริการปรึกษาและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทธุรกิจจัดการกองทุนซึ่งให้บริการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนในหน่วยลงทุน และประเภทธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ซึ่งให้บริการซื้อขายและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในบัญชีของตน อันเป็นลักษณะธุรกรรมตามปกติ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทเอเซีย พลัส (2014) จำกัด

ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
714
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย