ทีทีซีแอล (TTCL)

ไทย
4.74
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  3,628,600
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  4.74/4.76
 • ช่วงระยะของวัน:
  4.72 - 4.82
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH1002010Y06

ภาพรวมของ TTCL

ปิดตลาดครั้งก่อน
4.74
ช่วงระยะของวัน
4.72-4.82
รายรับ
7.21B
เปิดตลาด
4.78
ช่วง 52 สัปดาห์
3.66-5.8
EPS
1.37
ปริมาณการซื้อขาย
3,628,600
มูลค่าตลาด
2.92B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
9,983,844
อัตราส่วน P/E
3.47
Beta
1.74
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-5.2%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
616,000,043
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร ทีทีซีแอล?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว ทีทีซีแอล จำกัด

บทวิเคราะห์ ทีทีซีแอล จำกัด

ประวัติบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด

ประวัติบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
1700
ตลาด
ไทย

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้รู้จักในชื่อ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ให้บริการทางวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ, จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบ Integrated Industrial Factories บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในสองรูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งดำเนินงานทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ บริการของบริษัทฯ นั้นประกอบด้วย งานบริหารโครงการ ได้แก่ การออกแบบและดำเนินงานปลีกย่อยด้านวิศวกรรม อาทิ การจัดกระบวนการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการ การคำนวณสมดุลความร้อน การคำนวณสมดุลด้านวัตถุดิบ การวางนโยบายการดำเนินงาน การออกแบบด้านการก่อสร้าง อุปกรณ์ ระบบท่อ ไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้โดยละเอียด งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบ และขนส่ง และงานก่อสร้างและงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย งานด้านวิศวกรรมโรงงานและให้บริการก่อสร้างของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี อันได้แก่ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซ โรงงานปุ๋ย โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน ตลอดจนเครื่องสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายถือหุ้นไว้ซื้อขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อขาย
สรุปขายทันทีขายทันทีขายซื้อขายทันที
 • ติดดอยนานๆ
  0
  • เจ๊ง ดอยจัด
   0
   • หุ้นดี
    0