ทีทีซีแอล (TTCL)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
4.16
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
4.12
4.18
ช่วง 52 สัปดาห์
3.64
4.96
ปริมาณการซื้อขาย
349,700
เสนอซื้อ/เสนอขาย
4.14 / 4.16
ปิดตลาดครั้งก่อน
4.16
เปิดตลาด
4.14
ช่วงระยะของวัน
4.12-4.18
ช่วง 52 สัปดาห์
3.64-4.96
ปริมาณการซื้อขาย
349,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,484,389
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.17%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
616,000,043
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ TTCL วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้รู้จักในชื่อ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ให้บริการทางวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ, จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบ Integrated Industrial Factories บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในสองรูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจด้านพลังงานและธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งดำเนินงานทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ บริการของบริษัทฯ นั้นประกอบด้วย งานบริหารโครงการ ได้แก่ การออกแบบและดำเนินงานปลีกย่อยด้านวิศวกรรม อาทิ การจัดกระบวนการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการ การคำนวณสมดุลความร้อน การคำนวณสมดุลด้านวัตถุดิบ การวางนโยบายการดำเนินงาน การออกแบบด้านการก่อสร้าง อุปกรณ์ ระบบท่อ ไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้โดยละเอียด งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบ และขนส่ง และงานก่อสร้างและงานด้านคุณภาพและความปลอดภัย งานด้านวิศวกรรมโรงงานและให้บริการก่อสร้างของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมี อันได้แก่ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซ โรงงานปุ๋ย โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน ตลอดจนเครื่องสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
1700
ตลาด
ไทย

งบกำไรขาดทุน