ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
👀 เบโซส์, บัฟเฟตต์ และ แบร์โควิตซ์: ในพอร์ตของพวกเขามีหุ้นตัวใดบ้าง? ปลดล็อกข้อมูล

ตัวชี้วัดทางเทคนิคของดัชนี

กรอบเวลา

Nasdaq 100เวลา : 04:15:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 31.534 ขาย
STOCH(9,6) 93.568 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 0.000 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) -36.420 ขาย
ADX(14) 32.248 ขาย
Williams %R -7.374 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -130.9897 ขาย
ATR(14) 65.6611 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -133.6068 ขาย
Ultimate Oscillator 29.039 ขายมากเกินไป
ROC -1.794 ขาย
Bull/Bear Power(13) -240.4558 ขาย
ซื้อ:0 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

FTSE 100เวลา : 07/06

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 56.068 ซื้อ
STOCH(9,6) 73.734 ซื้อ
STOCHRSI(14) 46.152 ถือหุ้นไว้
MACD(12,26) 18.420 ซื้อ
ADX(14) 18.061 ถือหุ้นไว้
Williams %R -25.756 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 35.6183 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 15.4008 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 57.724 ซื้อ
ROC 0.643 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) -1.6502 ขาย
ซื้อ:6 ขาย:1 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

S&P 500เวลา : 04:31:01

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 50.240 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 24.057 ขาย
STOCHRSI(14) 0.000 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) 8.020 ซื้อ
ADX(14) 22.780 ขาย
Williams %R -87.594 ขายมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -100.6106 ขาย
ATR(14) 13.3679 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -2.6649 ขาย
Ultimate Oscillator 44.235 ขาย
ROC -0.153 ขาย
Bull/Bear Power(13) -13.1359 ขาย
ซื้อ:1 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

CAC 40เวลา : 07/06

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 48.791 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 68.350 ซื้อ
STOCHRSI(14) 49.722 ถือหุ้นไว้
MACD(12,26) 4.220 ซื้อ
ADX(14) 22.586 ซื้อ
Williams %R -43.777 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 36.2545 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 16.6443 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 58.058 ซื้อ
ROC 0.291 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) -3.0541 ขาย
ซื้อ:6 ขาย:1 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Dow Jones Industrial Averageเวลา : 04:31:01

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 61.036 ซื้อ
STOCH(9,6) 99.722 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 93.359 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 82.850 ซื้อ
ADX(14) 32.724 ซื้อ
Williams %R -0.179 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 105.6603 ซื้อ
ATR(14) 80.4526 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 35.0379 ซื้อ
Ultimate Oscillator 52.906 ซื้อ
ROC 0.155 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 75.8961 ซื้อ
ซื้อ:8 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

DAXเวลา : 07/06

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 48.444 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 99.337 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 39.212 ขาย
MACD(12,26) 10.890 ซื้อ
ADX(14) 25.751 ซื้อ
Williams %R -1.012 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -26.4944 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 36.0808 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 56.110 ซื้อ
ROC 0.181 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) -34.8208 ขาย
ซื้อ:4 ขาย:2 ถือหุ้นไว้:3 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อ

Nikkei 225เวลา : 09:29:07

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 45.428 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 96.931 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 0.000 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) 92.110 ซื้อ
ADX(14) 43.727 ซื้อ
Williams %R -3.724 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -120.4483 ขาย
ATR(14) 195.0714 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -252.5714 ขาย
Ultimate Oscillator 46.867 ขาย
ROC -1.202 ขาย
Bull/Bear Power(13) -334.6840 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:5 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ขาย
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล