ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
⏰ โต้ตอบตลาดได้เร็วขึ้นด้วยบริการข่าวแบบเรียลไทม์และกำหนดเอง เริ่มต้นเลย

ตัวชี้วัดทางเทคนิคของหุ้น

กรอบเวลา

Exxon Mobil Corpเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 47.528 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 48.766 ถือหุ้นไว้
STOCHRSI(14) 60.582 ซื้อ
MACD(12,26) -0.080 ขาย
ADX(14) 41.443 ขาย
Williams %R -51.845 ถือหุ้นไว้
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -20.2033 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 1.2150 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 51.109 ซื้อ
ROC -1.013 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.5260 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:4 ถือหุ้นไว้:5 สรุปดัชนีต่างๆ :ขาย

BHP Group PLCเวลา : 00:03:12

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 53.581 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 73.079 ซื้อ
STOCHRSI(14) 84.220 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.990 ขาย
ADX(14) 27.109 ซื้อ
Williams %R -20.000 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 75.4639 ซื้อ
ATR(14) 16.9286 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 3.7500 ซื้อ
Ultimate Oscillator 56.762 ซื้อ
ROC 0.615 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 16.7200 ซื้อ
ซื้อ:8 ขาย:1 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Microsoft Corporationเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 61.304 ซื้อ
STOCH(9,6) 67.258 ซื้อ
STOCHRSI(14) 85.008 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 1.190 ซื้อ
ADX(14) 25.844 ซื้อ
Williams %R -8.406 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 127.3928 ซื้อ
ATR(14) 2.5943 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.9429 ซื้อ
Ultimate Oscillator 71.003 ซื้อมากเกินไป
ROC 3.019 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 2.7080 ซื้อ
ซื้อ:8 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Walmart Incเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 58.660 ซื้อ
STOCH(9,6) 86.789 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 63.358 ซื้อ
MACD(12,26) 0.590 ซื้อ
ADX(14) 15.082 ถือหุ้นไว้
Williams %R -21.528 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 66.4944 ซื้อ
ATR(14) 0.7814 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.1379 ซื้อ
Ultimate Oscillator 60.344 ซื้อ
ROC 1.634 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.7580 ซื้อ
ซื้อ:9 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Apple Incเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 59.559 ซื้อ
STOCH(9,6) 51.965 ถือหุ้นไว้
STOCHRSI(14) 59.838 ซื้อ
MACD(12,26) 0.550 ซื้อ
ADX(14) 25.026 ซื้อ
Williams %R -32.369 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 57.5915 ซื้อ
ATR(14) 1.3293 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.2036 ซื้อ
Ultimate Oscillator 66.936 ซื้อ
ROC 1.559 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.7220 ซื้อ
ซื้อ:10 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Procter & Gamble Companyเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 68.814 ซื้อ
STOCH(9,6) 80.461 ซื้อมากเกินไป
STOCHRSI(14) 100.000 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 0.690 ซื้อ
ADX(14) 24.579 ซื้อ
Williams %R 0.000 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 146.2991 ซื้อ
ATR(14) 0.8129 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 1.3907 ซื้อ
Ultimate Oscillator 74.379 ซื้อมากเกินไป
ROC 1.903 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 2.0560 ซื้อ
ซื้อ:7 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

HSBC Holdings PLCเวลา : 00:44:14

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 40.062 ขาย
STOCH(9,6) 43.686 ขาย
STOCHRSI(14) 69.774 ซื้อ
MACD(12,26) -4.880 ขาย
ADX(14) 35.847 ขาย
Williams %R -62.246 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -30.0422 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 5.4293 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -0.4921 ขาย
Ultimate Oscillator 62.686 ซื้อ
ROC -2.359 ขาย
Bull/Bear Power(13) -5.6700 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:8 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

General Electric Companyเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 49.725 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 41.263 ขาย
STOCHRSI(14) 35.245 ขาย
MACD(12,26) 0.030 ซื้อ
ADX(14) 27.597 ถือหุ้นไว้
Williams %R -61.719 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -40.3847 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.9500 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 59.628 ซื้อ
ROC 1.976 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) -0.7160 ขาย
ซื้อ:3 ขาย:4 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ขาย

Alphabet Inc Class Aเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 59.825 ซื้อ
STOCH(9,6) 48.307 ถือหุ้นไว้
STOCHRSI(14) 48.397 ถือหุ้นไว้
MACD(12,26) 0.640 ซื้อ
ADX(14) 28.733 ถือหุ้นไว้
Williams %R -34.146 ซื้อ
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 9.9306 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.9407 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 66.249 ซื้อ
ROC 2.022 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.0080 ซื้อ
ซื้อ:6 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:5 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

International Business Machinesเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 55.579 ซื้อ
STOCH(9,6) 71.565 ซื้อ
STOCHRSI(14) 100.000 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.010 ขาย
ADX(14) 26.004 ขาย
Williams %R -2.509 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 130.3020 ซื้อ
ATR(14) 0.8400 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.7743 ซื้อ
Ultimate Oscillator 60.139 ซื้อ
ROC 1.032 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.5800 ซื้อ
ซื้อ:7 ขาย:2 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Bank of America Corpเวลา : 02:59:59

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 42.346 ขาย
STOCH(9,6) 46.124 ถือหุ้นไว้
STOCHRSI(14) 100.000 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.340 ขาย
ADX(14) 47.146 ขาย
Williams %R -53.757 ถือหุ้นไว้
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -16.9529 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.3514 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 42.861 ขาย
ROC -1.809 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.1620 ขาย
ซื้อ:0 ขาย:6 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

Deutsche Bank AG NA O.N.เวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 37.731 ขาย
STOCH(9,6) 30.848 ขาย
STOCHRSI(14) 75.668 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) -0.297 ขาย
ADX(14) 46.009 ซื้อ
Williams %R -65.260 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -30.8591 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.2684 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -0.1222 ขาย
Ultimate Oscillator 49.230 ถือหุ้นไว้
ROC -10.279 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.1440 ขาย
ซื้อ:1 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

Shell PLCเวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 38.167 ขาย
STOCH(9,6) 27.538 ขาย
STOCHRSI(14) 60.145 ซื้อ
MACD(12,26) -0.240 ขาย
ADX(14) 33.408 ถือหุ้นไว้
Williams %R -65.060 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -39.6637 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.2664 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -0.1036 ขาย
Ultimate Oscillator 52.742 ซื้อ
ROC -3.258 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.3040 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

Nestle SAเวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 53.609 ถือหุ้นไว้
STOCH(9,6) 68.075 ซื้อ
STOCHRSI(14) 25.429 ขาย
MACD(12,26) 0.220 ซื้อ
ADX(14) 26.809 ซื้อ
Williams %R -47.887 ถือหุ้นไว้
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 40.0748 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.4100 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0000 ถือหุ้นไว้
Ultimate Oscillator 63.361 ซื้อ
ROC 0.238 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) -0.0200 ขาย
ซื้อ:5 ขาย:2 ถือหุ้นไว้:4 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อ

Banco Santanderเวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 40.549 ขาย
STOCH(9,6) 40.673 ขาย
STOCHRSI(14) 52.412 ถือหุ้นไว้
MACD(12,26) -0.027 ขาย
ADX(14) 34.351 ซื้อ
Williams %R -61.583 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -35.0169 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.0525 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -0.0105 ขาย
Ultimate Oscillator 63.226 ซื้อ
ROC -3.708 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.0450 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:7 ถือหุ้นไว้:2 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที

Kering SAเวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 63.361 ซื้อ
STOCH(9,6) 71.855 ซื้อ
STOCHRSI(14) 68.024 ซื้อ
MACD(12,26) 3.080 ซื้อ
ADX(14) 27.752 ซื้อ
Williams %R -10.000 ซื้อมากเกินไป
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) 96.1474 ซื้อ
ATR(14) 4.5071 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) 2.3000 ซื้อ
Ultimate Oscillator 74.448 ซื้อมากเกินไป
ROC 0.974 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 4.2440 ซื้อ
ซื้อ:9 ขาย:0 ถือหุ้นไว้:0 สรุปดัชนีต่างๆ :ซื้อทันที

Eni SpAเวลา : 24/03

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 41.093 ขาย
STOCH(9,6) 26.764 ขาย
STOCHRSI(14) 40.246 ขาย
MACD(12,26) -0.068 ขาย
ADX(14) 25.969 ซื้อ
Williams %R -67.944 ขาย
ชื่อ มูลค่า Action
CCI(14) -40.9761 ถือหุ้นไว้
ATR(14) 0.1146 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -0.0296 ขาย
Ultimate Oscillator 62.336 ซื้อ
ROC -2.044 ขาย
Bull/Bear Power(13) -0.1160 ขาย
ซื้อ:2 ขาย:8 ถือหุ้นไว้:1 สรุปดัชนีต่างๆ :ขายทันที
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล