ทองแดง

CME
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
3.7860
-0.0090
(-0.24%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
3.7855
3.7875
ช่วง 52 สัปดาห์
3.1350
4.4515
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-15.53%
วันชำระราคา
07/27/2023
เดือน
ก.ค. 23
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ
0.0005
ขนาดของสัญญา
25,000 Lbs.
มูลค่าของช่วงราคา
-
ลักษณะการใช้สิทธิ
ที่จับต้องได้
ชื่อย่อหลักๆ
HG
วันชำระราคา
07/27/2023
มูลค่าจุด
1 = $25000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่ม :กลุ่มสินค้าโลหะ

ข่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดง