ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
🚨 ข้อมูลระดับมือโปรของเราเผยให้เห็นผู้ชนะที่แท้จริงของช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ เข้าถึงข้อมูล
ปิด

YG Entertainment (122870)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
52,200 -600    -1.14%
13:58:00 - ปิดตลาด. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7122870009 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 249,098
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 52,200 / 52,300
 • ช่วงระยะของวัน: 52,000 - 53,200
YG Entertainment 52,200 -600 -1.14%

งบกำไรขาดทุน 122870

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล งบกำไรขาดทุน (รายงานผลประกอบการ) สำหรับบริษัท YG Entertainment Inc ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจากการดำเนินกิจกรรมด้านการประกอบการและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ อาทิ รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใน 4 ระยะล่าสุด (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบกำไรขาดทุนขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
รายได้รวม 114660.23 76025.54 75520.24 88985.03
รายได้ 114660.23 76025.54 75520.24 88985.03
รายได้อื่นๆ, ทั้งหมด - - - -
ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้, รวม 76457.91 49197.09 53590.99 62927.01
กำไรขั้นต้น 38202.31 26828.46 21929.25 26058.02
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงาน 100541.85 67864.14 73864.3 72328.11
ฝ่ายขาย/ทั่วไป/ธุรการ ค่าใช้จ่าย, ทั้งหมด 21188.02 16052.51 17658.22 20869.13
การวิจัยและการพัฒนา - - - -
ค่าเสื่อม/ค่าตัดจำหน่าย 3203.92 2531.81 2615.1 2462.26
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ดอกเบี้ย - การดำเนินงานสุทธิ -107.91 -16.81 -207.96 -9971.43
ค่าใช้จ่าย (รายได้) พิเศษ - - 22.3 -3412.28
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ , รวม -200.08 99.54 -412.01 -546.59
รายได้จากดำเนินงาน 14118.38 8161.4 1655.93 16656.92
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ดอกเบี้ย, ที่ไม่ใช่การดำเนินงานสุทธิ - - -4595.57 5974.77
กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ -430.57 5800.48 -5147.8 29
อื่นๆ, สุทธิ -2860.8 -12688.61 4956.79 -4432.86
รายได้สุทธิก่อนหักภาษี 17409.75 15049.52 1846.95 18227.83
ประมาณการหนี้สินสำหรับบัญชีรายได้ 2571.21 6218.09 0.926 1784.69
รายได้สุทธิหลังหักภาษี 14838.55 8831.43 1846.02 16443.14
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 114491.96 111406.14 -2652.33 -10421.88
ส่วนของเจ้าของในบริษัทในเครือ - - - -
การปรับปรุงตามหลักการทำบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐ - - - -
รายได้สุทธิก่อนรายการพิเศษ 12543.78 6118.98 -4054.06 6021.26
รายการพิเศษทั้งหมด 532.09 -235.18 3981.17 -275.88
กำไรสุทธิ 13075.87 5883.8 -72.89 5745.38
รายการปรับปรุงทั้งหมดต่อรายได้สุทธิ -532.09 235.18 -3981.17 -
รายได้สำหรับรายการที่ใช้ร่วมที่ไม่รวมถึงรายการพิเศษ 12543.78 6118.98 -4054.06 6021.26
การปรับลด 532.09 3014.84 731.16 -
รายได้สุทธิปรับลด 12543.78 2868.96 -804.04 5745.38
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลด 18.47 18.47 18.3 18.36
กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่รวมรายการพิเศษ 679.1 155.31 -221.48 327.89
DPS - การออกหุ้นหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน - - - 250
กำไรต่อหุ้นตามปรกติปรับลด 479.42 166.1 -83.5 158.84
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 122870

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ YG Entertainment Inc
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
Darusakorn Kanyasakkul
Darusakorn Kanyasakkul Oct 07, 2021 10:47
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
Darusakorn Kanyasakkul
Darusakorn Kanyasakkul Oct 07, 2021 10:47
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
Darusakorn Kanyasakkul
Darusakorn Kanyasakkul Oct 07, 2021 10:46
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล