ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่นักลงทุนหลายพันคนต่างไว้วางใจ เริ่มต้นเลย

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี

th.investing.com/analysis/article-200436858
10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jun 22, 2021 11:01
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
ADVANC
+1.33%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
CPF
+2.99%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
EGCO
+0.83%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
SPALI
-0.50%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
TTB
+1.78%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
WHA
-2.78%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพ่าไปส่อง 10 หุ้นน้องใหม่ในดัชนี SETHD ที่จะเข้าในรอบครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รายละเอียดทั้งนโยบายเงินปันผล, เงินปันผลตอบแทน, เงินปันผลต่อกำไร, การจ่ายปันผล (ปีละกี่บาท) และผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 63 มานำเสนอกันนะคะ

1.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (BK:ADVANC) นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.99% , ปี 63 อยู่ที่ 4.17%, ปี 62 อยู่ที่ 3.32%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.75% ปี 63 อยู่ที่ 0.74%, ปี 62 อยู่ที่ 0.68 %

การจ่ายปันผล ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.68 บาท/หุ้น และ 3.24 บาท/หุ้น (รวม 6.92 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.56 บาท/หุ้น (รวม 7.34บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.30 บาท/หุ้น (รวม 7.08 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63ปิด 176.00บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด172.00บาท ลด 4.00 บาท หรือ -2.27%

2.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (BK:CPF) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.72%, ปี63 อยู่ที่ 2.68%, ปี 62 อยู่ที่ 2.36%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.31% ปี 63 อยู่ที่ 0.29%, ปี 62 อยู่ที่ 0.32%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.70บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.30 บาท/หุ้น (รวม 0.65บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 26.75 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 27.00 บาท เพิ่ม 0.25 บาท หรือ +0.93%

3.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO) นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.53%, ปี 63 อยู่ที่ 3.38%, ปี 62 อยู่ที่ 2.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.35% ปี 63 อยู่ที่ 0.35%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.00 บาท/หุ้น และ 3.50บาท/หุ้น (รวม 6.50 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.25 บาท/หุ้น และ 3.25 บาท/หุ้น (รวม 6.50บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 6.00 บาท/หุ้น และ 3.50 บาท/หุ้น (รวม9.50บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 192.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 182.50 บาท ลด 10.00 บาท หรือ -5.19%

4.โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (BK:OSP)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 2.95%, ปี 63 อยู่ที่ 2.82%, ปี 62 อยู่ที่ 1.70%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.92% ปี 63 อยู่ที่ 0.95%, ปี 62 อยู่ที่ 0.97%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.45 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม 1.10 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม1.00 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.39 บาท/หุ้น (รวม 0.69 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 35.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 37.25 บาท เพิ่ม 1.75 บาท หรือ +4.93%

5.พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (BK:PRM)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.45%, ปี 63 อยู่ที่ 2.50%, ปี 62 อยู่ที่ 1.97%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.37% ปี 63 อยู่ที่ 0.38%, ปี 62 อยู่ที่ 0.55%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.07 บาท/หุ้น และ 0.18 บาท/หุ้น (รวม 0.25 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.06 บาท/หุ้น และ 0.14 บาท/หุ้น (รวม 0.20 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.14 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 8.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 7.20 บาท ลด 0.80 บาท หรือ -10.00%

6.RATCH(บมจ. ราช กรุ๊ป) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.55%, ปี 63 อยู่ที่ 4.53%,ปี 62 อยู่ที่ 3.49%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.69%, ปี 62 อยู่ที่ 0.61%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 1.15บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63 ปิด 53.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 52.25 บาท ลด 0.75 บาท หรือ -1.41%

7.ศุภาลัย จำกัด (BK:SPALI)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.78%, ปี 63 อยู่ที่ 5.12%, ปี 62 อยู่ที่ 5.54%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.46%, ปี 63 อยู่ที่ 0.51%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.50 บาท/หุ้น และ 0.50 บาท/หุ้น(รวม 1.00 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63ปิด 20.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 21.00 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +2.44%

8.TMBThanachart Bank PCL (BK:TTB) นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.95%, ปี63 อยู่ที่ 2.98%, ปี 62 อยู่ที่ 1.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.09%, ปี 62 อยู่ที่ 0.71%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 1 ครั้ง 0.045 บาท/หุ้น, ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.03 บาท/หุ้น และ 0.01 บาท/หุ้น (รวม 0.04 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.07บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 1.08 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 1.15 บาท เพิ่ม 0.07 บาท หรือ +6.48%

9.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (BK:TU)นโยบายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.89%, ปี 63 อยู่ที่ 3.54%, ปี 62 อยู่ที่ 2.96%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.48% ปี 63 อยู่ที่ 0.43%, ปี 62 อยู่ที่ 0.50%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.32 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.72 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.22 บาท/หุ้น (รวม 0.47บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.15 บาท/หุ้น (รวม 0.40บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 13.60 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 18.50 บาท เพิ่ม 4.90 บาท หรือ +36.03%

10.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:WHA) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.02%, ปี 63 อยู่ที่ 4.40%, ปี 62 อยู่ที่ 2.10%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.59%, ปี 63 อยู่ที่ 0.59%, ปี 62 อยู่ที่ 0.69%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.0367 บาท/หุ้น และ 0.0635 บาท/หุ้น (รวม0.1002 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.0815 บาท/หุ้น และ 0.0535 บาท/หุ้น (รวม 0.135 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.0833 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 3.04 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 3.34 บาท เพิ่ม 0.30 บาท หรือ +9.97%

อย่างไรก็ตาม 10 หุ้นเหล่านี้ บางตัวผลตอบแทนราคาในครึ่งปีแรก ยังไม่สดเท่าไร ต้องลุ้นครึ่งปีหลัง อาจจะขยับขึ้นมาได้นะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index เปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 15, 2023 1

Strong China data should boost related sectors • SET: คาด SET Index เปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดยเฉพาะกลุ่มที่อิงกับ เศรษฐกิจจีนอย่างกลุ่มส่งออก และ Logistics หลังจีนรายงานตัวเลข...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ยัง Sideway ลุ้นฟื้นตัวช่วงสั้น หลังเฟดประชุม โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Jun 15, 2022

Investment Ideas: SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอผลประชุมเฟดค่ําวันนี้ - SET วานนี้ปิดที่ระดับ 1,603,03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท (สูงสุด...

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Anurak Sumipun
Anurak Sumipun Jun 22, 2021 11:19
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณค่ะ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล