ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี

th.investing.com/analysis/article-200436858
10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  Jun 22, 2021 11:01
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพ่าไปส่อง 10 หุ้นน้องใหม่ในดัชนี SETHD ที่จะเข้าในรอบครึ่งปีหลัง ซึ่งได้รายละเอียดทั้งนโยบายเงินปันผล, เงินปันผลตอบแทน, เงินปันผลต่อกำไร, การจ่ายปันผล (ปีละกี่บาท) และผลตอบแทนราคาเมื่อเทียบกับ สิ้นปี 63 มานำเสนอกันนะคะ

1.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (BK:ADVANC) นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.99% , ปี 63 อยู่ที่ 4.17%, ปี 62 อยู่ที่ 3.32%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.75% ปี 63 อยู่ที่ 0.74%, ปี 62 อยู่ที่ 0.68 %

การจ่ายปันผล ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.68 บาท/หุ้น และ 3.24 บาท/หุ้น (รวม 6.92 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.56 บาท/หุ้น (รวม 7.34บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 3.78 บาท/หุ้น และ 3.30 บาท/หุ้น (รวม 7.08 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63ปิด 176.00บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด172.00บาท ลด 4.00 บาท หรือ -2.27%

2.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (BK:CPF) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.72%, ปี63 อยู่ที่ 2.68%, ปี 62 อยู่ที่ 2.36%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.31% ปี 63 อยู่ที่ 0.29%, ปี 62 อยู่ที่ 0.32%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.70บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.30 บาท/หุ้น (รวม 0.65บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 26.75 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 27.00 บาท เพิ่ม 0.25 บาท หรือ +0.93%

3.ผลิตไฟฟ้า จำกัด (BK:EGCO) นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.53%, ปี 63 อยู่ที่ 3.38%, ปี 62 อยู่ที่ 2.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.35% ปี 63 อยู่ที่ 0.35%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 3.00 บาท/หุ้น และ 3.50บาท/หุ้น (รวม 6.50 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 3.25 บาท/หุ้น และ 3.25 บาท/หุ้น (รวม 6.50บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 6.00 บาท/หุ้น และ 3.50 บาท/หุ้น (รวม9.50บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 192.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 182.50 บาท ลด 10.00 บาท หรือ -5.19%

4.โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (BK:OSP)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 2.95%, ปี 63 อยู่ที่ 2.82%, ปี 62 อยู่ที่ 1.70%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.92% ปี 63 อยู่ที่ 0.95%, ปี 62 อยู่ที่ 0.97%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.45 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม 1.10 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.35 บาท/หุ้น และ 0.65 บาท/หุ้น (รวม1.00 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.30 บาท/หุ้น และ 0.39 บาท/หุ้น (รวม 0.69 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 35.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 37.25 บาท เพิ่ม 1.75 บาท หรือ +4.93%

5.พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (BK:PRM)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.45%, ปี 63 อยู่ที่ 2.50%, ปี 62 อยู่ที่ 1.97%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.37% ปี 63 อยู่ที่ 0.38%, ปี 62 อยู่ที่ 0.55%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.07 บาท/หุ้น และ 0.18 บาท/หุ้น (รวม 0.25 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.06 บาท/หุ้น และ 0.14 บาท/หุ้น (รวม 0.20 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.14 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 8.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 7.20 บาท ลด 0.80 บาท หรือ -10.00%

6.RATCH(บมจ. ราช กรุ๊ป) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.55%, ปี 63 อยู่ที่ 4.53%,ปี 62 อยู่ที่ 3.49%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.69%, ปี 62 อยู่ที่ 0.61%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 1.15บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 1.15 บาท/หุ้น และ 1.25 บาท/หุ้น (รวม 2.40 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคา สิ้นปี 63 ปิด 53.00 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 52.25 บาท ลด 0.75 บาท หรือ -1.41%

7.ศุภาลัย จำกัด (BK:SPALI)นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 4.78%, ปี 63 อยู่ที่ 5.12%, ปี 62 อยู่ที่ 5.54%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.46%, ปี 63 อยู่ที่ 0.51%, ปี 62 อยู่ที่ 0.36%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.50 บาท/หุ้น และ 0.50 บาท/หุ้น(รวม 1.00 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.40 บาท/หุ้น และ 0.60 บาท/หุ้น (รวม 1.00 บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63ปิด 20.50 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 21.00 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +2.44%

8.TMBThanachart Bank PCL (BK:TTB) นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.95%, ปี63 อยู่ที่ 2.98%, ปี 62 อยู่ที่ 1.90%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.50% ปี 63 อยู่ที่ 0.09%, ปี 62 อยู่ที่ 0.71%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 1 ครั้ง 0.045 บาท/หุ้น, ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.03 บาท/หุ้น และ 0.01 บาท/หุ้น (รวม 0.04 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.07บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 1.08 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 1.15 บาท เพิ่ม 0.07 บาท หรือ +6.48%

9.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (BK:TU)นโยบายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.89%, ปี 63 อยู่ที่ 3.54%, ปี 62 อยู่ที่ 2.96%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.48% ปี 63 อยู่ที่ 0.43%, ปี 62 อยู่ที่ 0.50%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.32 บาท/หุ้น และ 0.40 บาท/หุ้น (รวม 0.72 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.22 บาท/หุ้น (รวม 0.47บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง 0.25 บาท/หุ้น และ 0.15 บาท/หุ้น (รวม 0.40บาท/หุ้น)

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 13.60 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 18.50 บาท เพิ่ม 4.90 บาท หรือ +36.03%

10.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BK:WHA) นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

เงินปันผลตอบแทนปี 64 YTD 3.02%, ปี 63 อยู่ที่ 4.40%, ปี 62 อยู่ที่ 2.10%, เงินปันผลต่อกำไรปี 64 YTD 0.59%, ปี 63 อยู่ที่ 0.59%, ปี 62 อยู่ที่ 0.69%

การจ่ายปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้ง 0.0367 บาท/หุ้น และ 0.0635 บาท/หุ้น (รวม0.1002 บาท/หุ้น), ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง 0.0815 บาท/หุ้น และ 0.0535 บาท/หุ้น (รวม 0.135 บาท/หุ้น), ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง 0.0833 บาท/หุ้น

ผลตอบแทนราคาสิ้นปี 63 ปิด 3.04 บาท ณ 21 มิ.ย.64 ปิด 3.34 บาท เพิ่ม 0.30 บาท หรือ +9.97%

อย่างไรก็ตาม 10 หุ้นเหล่านี้ บางตัวผลตอบแทนราคาในครึ่งปีแรก ยังไม่สดเท่าไร ต้องลุ้นครึ่งปีหลัง อาจจะขยับขึ้นมาได้นะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
วิเคราะห์ SET50, ทองคำ, ค่าเงินดอลลาร์, TFEX, ราคายาง ประจำวันที่... โดย สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง - Nov 30, 2021

SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50Z21 แกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 950/955 ตาม downtrend line ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้นใน...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย เศรษฐกิจไตรมาส 4 เริ่มฟื้นตัว โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Nov 16, 2021

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้ปรับขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในนช่วง 0.06% - 1% และให้ ความสนใจไปที่การประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างประธานาธิปดีสหรัฐฯและ จีน...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
Daily Strategy.....ยังมีโอกาสผันผวน จากควาเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Oct 21, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,645 จุด เราคาดว่า SET จะผันผวน จากการที่วันนี้ เป็นวันหยุดของภาคกลาง และต่อเนื่องวันหยุดยาว (22...

10 หุ้นพุ่งแรงเข้าดัชนี SETHD เปิดสถิติปันผลย้อนหลัง 3 ปี

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
ความคิดเห็น (1)
Anurak Sumipun
Anurak Sumipun Jun 22, 2021 11:19
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
คอมเม้นท์นี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
ขอบคุณค่ะ
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล