จุฑานาวี (BIOTEC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.76
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.76
0.78
ช่วง 52 สัปดาห์
0.60
1.57
ปริมาณการซื้อขาย
2,778,700
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.76
เปิดตลาด
0.77
ช่วงระยะของวัน
0.76-0.78
ช่วง 52 สัปดาห์
0.6-1.57
ปริมาณการซื้อขาย
2,778,700
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
26,095,662
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25.49%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,053,252,287
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท จุฑานาวี จำกัด มหาชน

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัทฯ ดำเนินงานในสองประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลาซึ่งครอบคลุมเส้นทางในยุโรป อเมริกา อเมริกากลาง ทะเลแคริบเบียนและออสเตรเลีย และยังมีธุรกิจการขนถ่ายสินค้าซึ่งรวมบริการเดินเรือประจำเส้นทาง โดยจะมีเรือวิ่งในเส้นทางประจำระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-ไทย และบริการเรือรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยวที่จะไม่มีเรือวิ่งในเส้นทางประจำ แต่จะวิ่งเรือไปยังเมืองท่าในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาตามระยะเวลาในสัญญา ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ยังให้บริการอื่น อาทิ การบริหารจัดการเรือ จัดหาคนประจำเรือ การซ่อมและการบำรุงรักษาเรือ การซื้อขายเรือ และการเป็นตัวแทนเรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ และบริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัดซึ่งทำธุรกิจขนส่งทางทะเล

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
201
ตลาด
ไทย