ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

อยากติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 บิ๊กแคปต้องใช้เงินเท่าไร?

th.investing.com/analysis/article-200436493
อยากติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 บิ๊กแคปต้องใช้เงินเท่าไร?
โดย อิป้าหามาเล่า เจ้าของเพจอิป้าหามาเล่า   |  May 19, 2021 07:57
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอ่านเรื่องสนุกๆ กันนะคะ คือดั๊น ดั๊นอยากรู้ว่า ถ้าวันหนึ่งอยากเท่ มีชื่อติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 10 หุ้นยอดนิยม บิ๊กแคปที่สุดของตารางต้องใช้เงินเท่าไร? (ตัวเลขราคา-ข้อมูล อ้างอิง settrade ณ 14 พ.ค.64)

1.PTT (บมจ.ปตท. (BK:PTT)) มาร์เกตแคป1,149,661 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -5.29%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือ 199,110,100 หุ้น หรือ 0.70% คิดเป็นเงิน 8,014,181,525 บาท (8.01 พันล้านบาท) คิดจากราคา 40.25 บาท/หุ้น

เงิน 8 พันล้านบาท เทียบเท่า SA บมจ.ไซมิส แอสเสท มาร์เกตแคป 8,003 ล้านบาท YTD +29.73%

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย (BK:AOT)) มาร์เกตแคป 853,571 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -4.02%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือ 50,211,200 หุ้น หรือ 0.35% คิดเป็นเงิน 3,000,119,200 บาท (3 พันล้านบาท) คิดจากราคา 59.75 บาท/หุ้น

เงิน 3 พันล้านบาท เทียบเท่า SQ บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ มาร์เกตแคป 3,004 ล้านบาท YTD +52.33%

3.บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (BK:DELTA) มาร์เกตแคป 598,743 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -1.23%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 8,025,909 หุ้น หรือ 0.64% คิดเป็นเงิน 3,852,436,320 บาท (3.85 พันล้านบาท) คิดจากราคา 480.00 บาท/หุ้น

เงิน 3.85 พันล้านบาท เทียบเท่า SCG บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) มาร์เกตแคป 3,839 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +14.86%

4.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (BK:SCC) มาร์เกตแคป 556,800ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +22.75%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งถือ 7,647,800 หุ้น หรือ 0.64% คิดเป็นเงิน 3,548,579,200 บาท (3.54 พันล้านบาท) คิดจากราคา 464.00 บาท/หุ้น

เงิน 3.54 พันล้านบาท เทียบเท่า TMD บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย มาร์เกตแคป 3,555 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +3.49%

5.CPALL (BK:CPALL) (บมจ.ซีพี ออลล์) มาร์เกตแคป 514,283 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -1.72%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ถือ 100,000,000 หุ้น หรือ1.11% คิดเป็นเงิน 5,725,000,000 บาท (5.72 พันล้านบาท) คิดจากราคา 57.25 บาท/หุ้น

เงิน 5.72 พันล้านบาท เทียบเท่า DRT บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร มาร์เกตแคป 5,814 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +16.24%

6.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (BK:ADVANC)มาร์เกตแคป 504,017 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -3.69%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ SE ASIA (TYPE NOMINEES LLC ถือ 13,727,951 หุ้น หรือ 0.46% คิดเป็นเงิน 2,326,887,694 บาท (2.32 พันล้านบาท)คิดจากราคา 169.50 บาท/หุ้น

เงิน 2.32 พันล้านบาท เทียบเท่า NWR บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ มาร์เกตแคป 2,327 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +45.16%

7.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (BK:PTTEP)มาร์เกตแคป 472,428 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +21.12%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ถือ 14,570,544 หุ้น หรือ 0.37% คิดเป็นเงิน 1,733,894,736 บาท ( 1.73พันล้านบาท) คิดจากราคา 119.00 บาท/หุ้น

เงิน 1.73 พันล้านบาท เทียบเท่า PORT บมจ.สหไทย เทอร์มินอล มาร์เกตแคป 1,737 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +2.14%

8.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (BK:GULF)มาร์เกตแคป 384,261 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -4.38%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ10 คือ ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY ถือ 144,000,000 หุ้น หรือ 1.23% คิดเป็นเงิน 4,716,000,000 บาท (4.71พันล้านบาท)อคิดจากราคา 32.75 บาท/หุ้น

เงิน 4.71 พันล้านบาท เทียบเท่า SFLEX บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ มาร์เกตแคป 4,797 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +9.35%

9.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (BK:OR)มาร์เกตแคป 342,000 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา 60 วัน -2.56%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ถือ 29,000,000 หุ้น หรือ 0.24% คิดเป็นเงิน 826,500,000 บาท (826 ล้านบาท) คิดจากราคา 28.50 บาท/หุ้น

เงิน 826 ล้านบาท เทียบเท่า TMI บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม มาร์เกตแคป 826 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +78.26%

10.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BK:BDMS)) มาร์เกตแคป 335,321 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +1.44%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 276,262,931 หุ้น หรือ 1.74% คิดเป็นเงิน 5,829,147,844 บาท (5.82 พันล้านบาท) คิดจากราคา 21.10 บาท/หุ้น

เงิน 5.82 พันล้านบาท เทียบเท่า DRT บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร มาร์เกตแคป 5,814 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD +16.24%

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 ของ 10 หุ้นบิ๊กแคปที่สุดในตารางส่วนใหญ่เป็นองค์กร มีบุคคลเพียงคนเดียวคือ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ คุณแม่เฮียฮง นั่นเองค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายย

บทความนี้จัดทำโดย อิป้าหามาเล่า - E'pa hamalao ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม

อยากติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 บิ๊กแคปต้องใช้เงินเท่าไร?
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชาต เมฆมาสิน
SET ทรงตัว ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Sep 03, 2021

Entering profit taking zone ST: SET Index ยังคงแกว่งตัวในลักษณะเดิม กล่าวคือเป็นการกระจุกตัว เล่น โดยถึงแม้เมื่อวานนี้ด้ชนี้จะปรับตัวขึ้นเกือบ 1% แต่จํานวนหุ้นที่ปรับตัว...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
ความไม่แน่นอนสูง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Aug 18, 2021

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,560 จุด ตลาดหุ้นไทยกลับมา ฟื้นตัว จากปัจจัยบวกใหม่...

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย ปัจจัยในประเทศยังถูกแรง กดดันจากสถานการณ์... โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Jul 07, 2021 1

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า ทิศทางเม็ดที่มีแนวโน้มไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากรายงานดัชนี PMI สหรัฐฯเดือน มิ.ย. ออกมาต่ำกว่าคาด กดดันตลาดหุ้นภูมิภาคปรับลง ในช่วง -0.2% ถึง -1.5%...

อยากติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 บิ๊กแคปต้องใช้เงินเท่าไร?

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
การปฏิเสธความรับผิด: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล