Visa A (V)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
229.50
-0.15(-0.07%)
ปิดตลาด
ก่อนเปิดตลาด
229.97+0.47(+0.20%)
ช่วงระยะของวัน
227.92230.68
ช่วง 52 สัปดาห์
174.60250.06
ปิดตลาดครั้งก่อน
229.65
เปิดตลาด
230.26
ช่วงระยะของวัน
227.92-230.68
ช่วง 52 สัปดาห์
174.6-250.06
ปริมาณการซื้อขาย
6,002,065
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,251,107
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
29.03%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,035,361,379
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

55.95
KO
-1.03%
395.48
MA
+0.03%
85.44
TSM
+1.36%
503.73
UNH
-0.34%
27.27
BAC
+0.37%

ประวัติบริษัท Visa Inc Class A

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
26500

งบกำไรขาดทุน