แซมเบีย หุ้น

ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นในประเทศ แซมเบีย ที่รวมถึงหุ้นชั้นนำต่างๆ และหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก กรุณาคลิกที่หลักทรัพย์ต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
0.440.440.440.000.00%0
7.007.007.000.000.00%0
7.547.547.540.000.00%0
13.8013.8013.800.000.00%0
1.501.501.500.000.00%0
3.803.803.800.000.00%0
2.542.542.540.000.00%0
42.0042.0042.000.000.00%0
41.9841.9841.980.000.00%0
43.5043.5043.500.000.00%0
12.8512.8612.850.000.00%11.6K
2.502.502.500.000.00%0
35.0035.0035.00+2.00+6.06%0
4.904.904.900.000.00%0
2.532.532.530.000.00%0
2.702.702.70+0.10+3.85%0
4.104.104.100.000.00%0
0.710.710.710.000.00%0
1.151.151.150.000.00%0
0.000.000.000.000.00%0
64.0064.0064.000.000.00%0
2.802.802.800.000.00%0
0.000.000.000.000.00%0
0.000.000.000.000.00%0