รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

เวียดนาม หุ้น

ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นในประเทศ เวียดนาม ที่รวมถึงหุ้นชั้นนำต่างๆ และหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก กรุณาคลิกที่หลักทรัพย์ต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
9,000.09,000.08,200.00.00.00%120.64K
38,600.039,100.038,000.0+200.0+0.52%676.55K
64,900.065,000.064,400.0+400.0+0.62%13.84K
14,100.014,100.013,900.0+100.0+0.71%107.54K
28,500.028,800.028,300.0+100.0+0.35%45.48K
18,800.018,800.018,300.0+500.0+2.73%2M
42,600.042,800.042,100.0+600.0+1.43%189.35K
41,900.041,900.041,200.00.00.00%46.24K
22,500.022,600.021,600.0+900.0+4.17%965.45K
47,700.047,800.047,300.0+200.0+0.42%31K
13,200.013,500.013,100.0-100.0-0.75%302.86K
31,900.032,500.031,500.0-100.0-0.31%187.81K
8,900.08,900.08,800.0+100.0+1.14%111.85K
16,400.016,700.015,900.00.00.00%1.53M
9,000.09,200.09,000.0-100.0-1.10%24.51K
43,000.043,000.042,300.0+300.0+0.70%4.07M
20,800.020,900.019,800.0+700.0+3.48%29.02M
162,400162,400162,300+1,900+1.18%1.41K
13,900.014,000.013,800.00.00.00%57.74K
12,900.013,000.012,600.0+100.0+0.78%1.46M
22,300.022,300.021,900.0+400.0+1.83%1.29M
14,300.014,400.014,200.00.00.00%68.73K
30,100.030,200.029,300.0+300.0+1.01%686K
67,10068,90066,600+100+0.15%62.8K
8,000.008,100.007,800.00+100.00+1.27%260.56K
22,500.022,700.022,100.0+200.0+0.90%6.01M
29,600.029,700.028,800.0+600.0+2.07%3.34M
28,400.028,600.027,700.0+600.0+2.16%536.07K
58,40058,50057,200+900+1.57%1.44M
12,000.0012,000.0011,600.00+400.00+3.45%694.84K
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย