รับส่วนลด 40%
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันทีรับส่วนลด 40%

ศรีลังกา หุ้น

ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นในประเทศ ศรีลังกา ที่รวมถึงหุ้นชั้นนำต่างๆ และหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก กรุณาคลิกที่หลักทรัพย์ต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
36.00
0.000.00
0.40
+0.10+33.33
26.70
-0.20-0.74
87.90
+4.80+5.78
160.00
-17.50-9.86
29.10
-0.90-3.00
30.50
-0.50-1.61
108.50
+0.50+0.46
118.50
-0.75-0.63
0.30
+0.10+50.00
3.60
0.000.00
33.40
+0.90+2.77
60.10
-1.70-2.75
81.70
+0.20+0.25
19.10
+0.10+0.53
64.00
+0.10+0.16
18.00
0.000.00
503.50
+0.50+0.10
41.50
+0.50+1.22
4.20
-0.30-6.67
74.00
+1.60+2.21
20.00
-0.10-0.50
37.20
+0.90+2.48
5.40
0.000.00
58.60
-0.10-0.17
38.00
-1.00-2.56
91.60
+0.50+0.55
21.70
+0.20+0.93
69.90
0.000.00
61.40
-1.10-1.76
40.80
-0.90-2.16
68.40
-0.10-0.15
55.90
-0.60-1.06
1,260.00
-1.00-0.08
97.80
-0.70-0.71
61.10
-2.90-4.53
28.00
-2.00-6.67
1.00
-0.10-9.09
16.20
+0.20+1.25
22.90
-0.10-0.43
4.00
-0.10-2.44
26.70
+0.20+0.75
37.10
0.000.00
11.10
0.000.00
23.20
+0.50+2.20
133.75
-2.25-1.65
11.00
-0.10-0.90
51.50
+1.50+3.00
109.00
+1.75+1.63
950.00
0.000.00
45.50
-1.00-2.15
31.70
-1.30-3.94
50.90
0.000.00
156.00
0.000.00
27.00
-0.20-0.74
24.40
+0.20+0.83
339.00
+1.00+0.30
443.00
0.000.00
57.80
-0.10-0.17
7.80
+0.10+1.30
47.80
-1.00-2.05
48.30
-0.30-0.62
15.50
0.000.00
10.80
-0.20-1.82
13.40
-0.10-0.74
32.00
-0.50-1.54
7.80
+0.10+1.30
91.00
+1.00+1.11
158.50
-1.25-0.78
194.00
+1.25+0.65
135.00
0.000.00
5.90
-0.10-1.67
0.40
+0.10+33.33
26.20
-0.80-2.96
29.50
-0.30-1.01
140.50
+4.50+3.31
20.00
0.000.00
35.80
+0.30+0.85
77.00
+0.70+0.92
136.00
+3.50+2.64
83.80
-1.10-1.30
12.00
-0.10-0.83
24.40
-0.50-2.01
251.00
-14.00-5.28
97.00
-8.00-7.62
999.75
0.000.00
21.40
+0.60+2.88
104.00
+0.25+0.24
0.40
+0.10+33.33
116.50
+3.00+2.64
22.00
+0.20+0.92
15.50
-0.50-3.12
15.50
-0.40-2.52
15.70
+0.10+0.64
59.00
-0.60-1.01
90.00
0.000.00
2,399.00
-48.00-1.96
45.00
-0.90-1.96
4,000.00
0.000.00
39.00
-0.80-2.01
22.20
-0.10-0.45
18.40
0.000.00
324.50
+2.50+0.78
15.60
+0.10+0.65
105.00
0.000.00
4.10
0.000.00
40.00
-0.90-2.20
9.40
+0.30+3.30
155.50
-8.25-5.04
339.75
+3.75+1.12
42.00
-0.10-0.24
950.75
+24.75+2.67
6.10
0.000.00
7.80
0.000.00
352.00
-13.25-3.63
96.30
+1.30+1.37
54.00
-0.50-0.92
16.00
-0.30-1.84
40.00
0.000.00
122.75
+2.75+2.29
52.00
-1.00-1.89
50.00
+0.10+0.20
10.90
-0.20-1.80
400.00
+0.25+0.06
48.30
-0.20-0.41
3.000
0.0000.00
12.70
0.000.00
17.20
-0.50-2.82
242.00
+6.50+2.76
96.90
+2.30+2.43
108.00
0.000.00
41.60
-0.20-0.48
81.20
+3.20+4.10
27.30
+0.10+0.37
17.00
0.000.00
26.00
0.000.00
13.50
0.000.00
390.00
0.000.00
45.00
+1.00+2.27
1,025.25
+3.25+0.32
4.90
-0.10-2.00
33.60
-1.20-3.45
21.40
-0.60-2.73
73.50
+0.50+0.68
54.00
-0.60-1.10
30.60
-4.80-13.56
41.10
-8.90-17.80
198.00
+37.00+22.98
34.00
0.000.00
0.30
0.000.00
119.00
+3.00+2.59
12.10
0.000.00
20.00
-0.20-0.99
165.75
-3.25-1.92
19.00
-0.90-4.52
10.50
0.000.00
15.40
+1.10+7.69
50.50
+0.50+1.00
55.90
+0.20+0.36
245.00
-1.00-0.41
102.50
+7.40+7.78
56.00
-1.00-1.75
41.50
+1.20+2.98
12.50
0.000.00
91.50
+0.40+0.44
370.00
+9.00+2.49
3.20
+0.10+3.23
62.10
+0.60+0.98
8.50
+0.40+4.94
67.00
+0.10+0.15
72.50
-0.30-0.41
251.00
+1.00+0.40
86.10
+0.10+0.12
67.90
+5.60+8.99
43.10
-0.40-0.92
0.60
0.000.00
72.50
+0.60+0.83
36.70
+0.20+0.55
62.40
+1.40+2.30
72.60
0.000.00
6.80
0.000.00
75.50
-1.80-2.33
107.00
+2.00+1.90
44.30
+0.30+0.68
1.10
+0.10+10.00
67.50
-0.50-0.74
72.00
+2.00+2.86
5.80
0.000.00
19.90
-0.30-1.49
6.30
-0.20-3.08
1.000
+0.100+11.11
12.70
0.000.00
4.100
-0.100-2.38
21.50
-0.10-0.46
7.20
0.000.00
4.30
0.000.00
50.70
-0.20-0.39
89.80
+9.40+11.69
4.40
+0.10+2.33
200.00
-2.00-0.99
29.70
-0.30-1.00
1.20
-0.10-7.69
143.75
+7.25+5.31
76.90
-0.20-0.26
599.75
0.000.00
3.70
+0.10+2.78
8.90
0.000.00
3.80
-0.10-2.56
34.00
+0.40+1.19
17.40
+0.40+2.35
4.10
0.000.00
48.90
0.000.00
36.70
-0.30-0.81
1.700
+0.100+6.25
162.00
-17.75-9.87
12.40
+0.40+3.33
1,600.00
0.000.00
12.50
0.000.00
3.40
0.000.00
10.10
+0.10+1.00
6.100
+0.200+3.39
27.00
0.000.00
3.800
0.0000.00
12.10
-0.20-1.63
31.00
-1.50-4.62
11.30
0.000.00
6.20
0.000.00
9.20
+0.20+2.22
6.80
-0.10-1.45
36.50
-0.50-1.35
9.40
0.000.00
720.00
+57.00+8.60
36.00
+1.00+2.86
41.40
-0.10-0.24
2.10
0.000.00
10.30
0.000.00
20.60
+0.10+0.49
8.60
-0.10-1.15
2.200
-0.100-4.35
14.90
0.000.00
4.10
-0.10-2.38
95.00
-4.00-4.04
702.00
0.000.00
12.60
+0.30+2.44
1,250.25
-49.75-3.83
2.90
0.000.00
5.70
0.000.00
95.30
-11.95-11.14
22.20
+0.10+0.45
15,000.0
0.00.00
1,300.00
-27.50-2.07
2.300
0.0000.00
22.10
-0.10-0.45
7.60
-0.20-2.56
12.80
-0.90-6.57
28.00
0.000.00
26.00
+0.10+0.39
11.30
+0.10+0.89
82.90
-0.60-0.72
39.20
-0.10-0.25
89.10
-0.90-1.00
9.30
-0.10-1.06
5.00
0.000.00
26.90
+0.20+0.75
25.70
+0.10+0.39
84.00
-1.00-1.18
20.00
+0.50+2.56
56.80
0.000.00
22.40
0.000.00
5.00
+0.10+2.04
9.20
+0.10+1.10
2,600.00
0.000.00
5.30
+0.10+1.92
382.00
-17.00-4.26
805.25
-1.75-0.22
8.00
0.000.00
19.30
+0.20+1.05
6.80
0.000.00
10.00
0.000.00
14.00
0.000.00
0.60
0.000.00
3.20
+0.30+10.34
11.90
-0.10-0.83
1.80
0.000.00
12.40
+0.10+0.81
49.00
-1.00-2.00
11.20
-0.10-0.89
5.70
-0.10-1.72
7.80
0.000.00
24.00
-0.60-2.44
8.60
+0.50+6.17
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย