จาเมกา หุ้น

ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นในประเทศ จาเมกา ที่รวมถึงหุ้นชั้นนำต่างๆ และหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก กรุณาคลิกที่หลักทรัพย์ต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
4.194.194.19+0.27+6.89%329
70.3370.4570.06+0.26+0.37%743
6.066.256.00-0.03-0.49%1K
8.058.108.00+0.02+0.25%133.68K
1.13001.22001.1100-0.3200-22.07%492.33K
53.2154.5053.00-0.48-0.89%10.65K
76.0777.0075.51-0.10-0.13%9.29K
34.7734.8834.50+0.80+2.35%12.13K
25.2625.9525.05+0.17+0.68%15.04K
23.0023.0023.00+0.99+4.50%86
9.2210.149.20+0.07+0.77%2.05K
7.477.507.40-0.18-2.35%1.83K
28.4928.4928.49+0.31+1.10%853
7.878.107.55+0.36+4.79%16.34K
45.2849.8045.02-3.31-6.81%2.14K
0.13080.13080.1307-0.0192-12.80%1K
2.232.271.98+0.22+10.95%31.96K
1.3601.3601.360+0.050+3.82%4K
2.913.002.90-0.09-3.00%10K
73.0475.0071.50+0.09+0.12%3.42K
34.4434.7034.00+0.06+0.17%822.62K
2.5002.5402.480+0.020+0.81%6.67K
41.0242.0041.00+0.25+0.61%6.19K
25.3126.1422.54+0.38+1.52%91.85K
8.308.308.30+0.38+4.80%150