เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTCm)

ไทย
1.64
+0.01(+0.61%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  995,700
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.63/1.64
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.62 - 1.65

ภาพรวมของ PSTCm

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.63
ช่วงระยะของวัน
1.62-1.65
รายรับ
3.8B
เปิดตลาด
1.64
ช่วง 52 สัปดาห์
1.57-2.92
EPS
-0.356
ปริมาณการซื้อขาย
995,700
มูลค่าตลาด
3.89B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
7,478,111
อัตราส่วน P/E
-15.39
Beta
1.16
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-36.82%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,371,949,580
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ประวัติบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ภาคส่วน
พลังงาน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH6075010Z06

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจระบบสำรองไฟ กิจกรรมธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า (power back up solution) ระบบตรวจวัดพลังงานและสภาพแวดล้อม (power and environment monitoring solution) และผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับพลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (telecom power) ซึ่งให้การป้องกันไม่ให้เกิดการชะงักจากการรบกวนพลังงาน (power disturbance) พลังงานแบตเตอรี่สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม พลังงานสำหรับข้อมูลวิกฤต การขนส่ง พลังงานเพื่อการสาธารณูปโภค อุปกรณ์การส่งสัญญาณสื่อสารและการจ่ายไฟ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งผลิตจากแหล่งธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ฝน สายน้ำ และความพลังงานร้อนใต้ผิวโลก ธุรกิจการควบคุมและตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงหน่วยการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม หน่วยการตรวจจับ (sensor) และการตรวจสอบซอฟท์แวร์ และธุรกิจพลังงานชีวมวล

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขายทันที
 • ตามนั้น
  0
  • 1.30
   0