เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTCm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.85
+0.07(+8.97%)
ปิดตลาด
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
0.780.93
ช่วง 52 สัปดาห์
0.731.79
เสนอซื้อ/เสนอขาย
0.85 / 0.86
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.78
เปิดตลาด
0.78
ช่วงระยะของวัน
0.78-0.93
ช่วง 52 สัปดาห์
0.73-1.79
ปริมาณการซื้อขาย
19,202,500
ปริมาณเฉลี่ย (3
2,289,566
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-47.53%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
2,371,949,580
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ PSTCm วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจระบบสำรองไฟ กิจกรรมธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า (power back up solution) ระบบตรวจวัดพลังงานและสภาพแวดล้อม (power and environment monitoring solution) และผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับพลังงานหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (telecom power) ซึ่งให้การป้องกันไม่ให้เกิดการชะงักจากการรบกวนพลังงาน (power disturbance) พลังงานแบตเตอรี่สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม พลังงานสำหรับข้อมูลวิกฤต การขนส่ง พลังงานเพื่อการสาธารณูปโภค อุปกรณ์การส่งสัญญาณสื่อสารและการจ่ายไฟ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งผลิตจากแหล่งธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม ฝน สายน้ำ และความพลังงานร้อนใต้ผิวโลก ธุรกิจการควบคุมและตรวจวัดสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงหน่วยการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม หน่วยการตรวจจับ (sensor) และการตรวจสอบซอฟท์แวร์ และธุรกิจพลังงานชีวมวล

ภาคส่วน
อุตสาหกรรม
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย