บังกลาเทศ หุ้น

ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นในประเทศ บังกลาเทศ ที่รวมถึงหุ้นชั้นนำต่างๆ และหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก กรุณาคลิกที่หลักทรัพย์ต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
205.30206.20204.00+1.30+0.64%27.5K
947.90972.00942.10-0.10-0.01%40
32.6032.6032.600.000.00%30
46.5046.5046.500.000.00%30
209.80209.80209.800.000.00%4.47K
42.9042.9042.900.000.00%57
79.6079.6079.600.000.00%190
35.8035.8035.800.000.00%3.31K
63.9063.9063.900.000.00%18
115.60115.60115.600.000.00%250
141.20143.80141.00-0.20-0.14%22.3K
12.4012.4012.400.000.00%1.31K
8.308.308.300.000.00%10
235.40241.60235.20-1.30-0.55%22.4K
286.60286.60286.600.000.00%25
151.90151.90151.900.000.00%50
218.90218.90218.900.000.00%25
1,217.901,217.901,217.900.000.00%14
34.0034.0034.000.000.00%3.69K
86.7086.7086.700.000.00%397
40.9040.9040.900.000.00%50
518.70518.70518.700.000.00%21
136.50136.50136.500.000.00%398
55.6056.3055.30-0.30-0.54%184.25K
67.9068.1067.80-0.10-0.15%341K
177.40179.10177.10-0.90-0.50%17.55K
146.20146.20146.200.000.00%3
155.00155.00155.000.000.00%2
21.4021.4021.400.000.00%2.12K
90.0090.0090.000.000.00%236