Olympic Industries (OLIS)

DSE
สกุลเงิน BDT
การปฏิเสธความรับผิด
149.90
-1.20
(-0.79%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
149.20
151.90
ช่วง 52 สัปดาห์
110.50
180.00
ปริมาณการซื้อขาย
421,542
ปิดตลาดครั้งก่อน
151.1
เปิดตลาด
151.5
ช่วงระยะของวัน
149.2-151.9
ช่วง 52 สัปดาห์
110.5-180
ปริมาณการซื้อขาย
421,542
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
822,119
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
18.6%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
199,938,886
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้