นวกิจประกันภัย (NKI)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
33.00
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
33.00
33.00
ช่วง 52 สัปดาห์
29.19
43.30
ปริมาณการซื้อขาย
0
เสนอซื้อ/เสนอขาย
31.25 / 37.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
33
เปิดตลาด
33
ช่วงระยะของวัน
33-33
ช่วง 52 สัปดาห์
29.19-43.3
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,921
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-20.66%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
37,000,389
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการรัปประกันวินาศภัย บริษัทฯ ให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประภัยการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ประภัยการขนส่งทางทะเลภายในประเทศ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยด้านลอจิสติกส์ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยเครื่องจักรหยุดทำงาน บริการรับประกันภัยโดยตรงนั้นทำผ่านตัวแทน นายหน้า บริษัทนายหน้าประกันภัย และสำนักงานสาขาของบริษัทซึ่งรวมถึงสาขารังสิต สาขาราชพฤกษ์ สาขาพระราม 3 สาขาพระราม 9 สาขาสุวรรณภูมิ สาขาจังหวัดนครปฐม สาขาย่อยจังหวัดสระบุรี และสาขาย่อยจังหวัดปรานบุรี บริษัทยังได้มีธุรกิจด้านการลงทุนในรูปแบบเงินฝากกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัท หุ้นและหน่วยลงทุน

อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
250
ตลาด
ไทย