กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPFu)

ไทย
13.80
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  13.80/15.70
 • ช่วงระยะของวัน:
  13.80 - 14.20
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0827010008

ภาพรวมของ MIPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
13.8
ช่วงระยะของวัน
13.8-14.2
รายรับ
214.9M
เปิดตลาด
14.2
ช่วง 52 สัปดาห์
13.6-16.5
EPS
0.21
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
2.62B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
0.61
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
200
อัตราส่วน P/E
65.03
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-8%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
190,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ วัตถุประสงค์ของกองทุนก็เพื่อระดมทุนจากการขายหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และทําการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และเป็นนายทะเบียนของหน่วยลงทุน บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับกองทุนฯ บริษัทจัดการจะลงทุนครั้งแรกในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึง อาคารสำนักงานมาลีนนท์ ทาวเวอร์ และอาคาร Production House กองทุนฯ จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Commercial Property) ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และหุ้นในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที