รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPFu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
13.00
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
MIPFuคะแนน
ราคายุติธรรม
เผยมูลค่า
ช่วงระยะของวัน
13.0013.00
ช่วง 52 สัปดาห์
9.1016.20
เสนอซื้อ/เสนอขาย
10.00 / 14.80
ปิดตลาดครั้งก่อน
11.4
เปิดตลาด
13
ช่วงระยะของวัน
13-13
ช่วง 52 สัปดาห์
9.1-16.2
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3
3,288
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
-25.71%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
190,000,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ MIPFu วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และไม่กำหนดอายุโครงการ วัตถุประสงค์ของกองทุนก็เพื่อระดมทุนจากการขายหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และทําการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนฯ และเป็นนายทะเบียนของหน่วยลงทุน บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับกองทุนฯ บริษัทจัดการจะลงทุนครั้งแรกในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึง อาคารสำนักงานมาลีนนท์ ทาวเวอร์ และอาคาร Production House กองทุนฯ จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Commercial Property) ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และหุ้นในต่างประเทศ

อุตสาหกรรม
การลงทุนแบบรวม
ภาคส่วน
ทางการเงิน
พนักงาน
0
ตลาด
ไทย
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย