Pacific Metals (5541)

2,383.0
+17.0(+0.72%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    583,000
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    2,380.0/2,384.0
  • ช่วงระยะของวัน:
    2,311.0 - 2,395.0

ภาพรวมของ 5541

ปิดตลาดครั้งก่อน
2,366
ช่วงระยะของวัน
2,311-2,395
รายรับ
57.13B
เปิดตลาด
2,330
ช่วง 52 สัปดาห์
1,531-4,590
EPS
582.89
ปริมาณการซื้อขาย
583,000
มูลค่าตลาด
46.48B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
175.00
(7.34%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
780,381
อัตราส่วน P/E
4.09
Beta
1.63
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
35.4%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
19,502,730
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
10 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Pacific Metals?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Pacific Metals Co., Ltd.

ประวัติบริษัท Pacific Metals Co., Ltd.

ภาคส่วน
วัสดุ
พนักงาน
458

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อถือหุ้นไว้ขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีซื้อขายขายทันทีซื้อ
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ขายขายทันทีถือหุ้นไว้