Mitsubishi Motors Corp. (7211)

โตเกียว
สกุลเงิน JPY
การปฏิเสธความรับผิด
522.0
+7.0
(+1.36%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
521.0
529.0
ช่วง 52 สัปดาห์
301.0
665.0
ปริมาณการซื้อขาย
11,302,800
ปิดตลาดครั้งก่อน
515
เปิดตลาด
522
ช่วงระยะของวัน
521-529
ช่วง 52 สัปดาห์
301-665
ปริมาณการซื้อขาย
11,302,800
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
13,538,410
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
62.62%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,488,292,371
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

4,116.0
8031
+7.61%
5,167.0
4452
+0.25%
27.87
MT
+0.98%