Citizen Holdings (7762)

529.0
-3.0(-0.56%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    1,559,700
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    529.0/530.0
  • ช่วงระยะของวัน:
    522.0 - 537.0

ภาพรวมของ 7762

ปิดตลาดครั้งก่อน
532
ช่วงระยะของวัน
522-537
รายรับ
281.42B
เปิดตลาด
529
ช่วง 52 สัปดาห์
396-567
EPS
71.34
ปริมาณการซื้อขาย
1,559,700
มูลค่าตลาด
157.76B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
18.00
(3.38%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,753,198
อัตราส่วน P/E
7.46
Beta
1.33
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
28.29%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
298,215,909
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
10 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Citizen Holdings?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อทันทีซื้อซื้อซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อทันทีขายขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปซื้อทันทีถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที