Toyota Motor (7203)

2,050.0
0.0(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    2,050.0/2,053.0
  • ช่วงระยะของวัน:
    2,050.0 - 2,078.0

ภาพรวมของ 7203

ปิดตลาดครั้งก่อน
2,061.5
ช่วงระยะของวัน
2,050-2,078
รายรับ
31.38T
เปิดตลาด
2,064.5
ช่วง 52 สัปดาห์
1,763.6-2,475
EPS
205.1
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
28.16T
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
148.00
(7.22%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
31,103,891
อัตราส่วน P/E
10.00
Beta
0.83
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
17.89%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
13,734,186,644
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
04 ส.ค. 2565
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Toyota Motor?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว Toyota Motor Corp

ประวัติบริษัท Toyota Motor Corp

ประวัติบริษัท Toyota Motor Corp

อุตสาหกรรม
ยานยนต์
พนักงาน
366283

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายขายขายซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันทีซื้อทันที