USD/SZL - ดอลลาร์สหรัฐ ลิแลงจินิสวาซี

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
19.1538
+0.1138(+0.60%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  19.04
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  18.9640/19.3436
 • ช่วงระยะของวัน:
  19.0400 - 19.2246
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:ลิแลงจินิสวาซี

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/SZL

ปิดตลาดครั้งก่อน
19.04
เสนอซื้อ
18.964
ช่วงระยะของวัน
19.04-19.2246
เปิดตลาด
19.04
เสนอขาย
19.3436
ช่วง 52 สัปดาห์
16.69-19.9155
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
6.89%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/SZL?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Evening Doji Star5H
ปัจจุบัน
Evening Star5H
ปัจจุบัน
Engulfing Bearish1H
ปัจจุบัน
Engulfing Bearish30
ปัจจุบัน
Engulfing Bearish15
ปัจจุบัน
Harami Bearish1D
ปัจจุบัน
Belt Hold Bearish1H
ปัจจุบัน
Belt Hold Bearish30
ปัจจุบัน
Belt Hold Bearish15
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Doji Star Bearish5H
1Sep 28, 2023 10:00
Morning Doji Star5H
2Sep 28, 2023 05:00
Engulfing Bullish5H
2Sep 28, 2023 05:00
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Thursday, September 28, 2023
00:00
USD
4.659%4.40%
19:30
USD
1,675.00K1,662.00K
19:30
USD
3.70%4.90%
19:30
USD
1.60%-5.90%
19:30
USD
2.10%2.00%
19:30
USD
2.00%4.10%
19:30
USD
2.20%4.20%
19:30
USD
215.00K201.00K
19:30
USD
217.00K
19:30
USD
2.50%4.10%
19:30
USD
1.70%4.20%
21:00
USD
-0.80%0.90%
21:00
USD
77.60
21:30
USD
88.00B64.00B
22:00
USD
0.00
22:00
USD
12.00
22:30
USD
5.28%
22:30
USD
5.30%
Friday, September 29, 2023
00:00
USD
4.212%
00:00
USD
03:00
USD
03:30
USD
8,024.00B
03:30
USD
3.144T
19:30
USD
0.20%0.20%
19:30
USD
3.90%4.20%
19:30
USD
-91.20B-90.92B
19:30
USD
3.50%3.30%
19:30
USD
0.50%0.20%
19:30
USD
0.40%0.20%
19:30
USD
0.50%0.80%
19:30
USD
0.60%
19:30
USD
0.20%
19:30
USD
0.10%-0.20%
20:45
USD
47.4048.70
21:00
USD
3.10%3.50%
21:00
USD
2.70%3.00%
21:00
USD
66.3065.50
21:00
USD
67.7069.50
21:00
USD
69.8075.70
23:40
USD
2.40%
23:45
USD

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.50%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.75%
ผู้ว่าการธนาคารกลางG. Dlamini

นักสำรวจสกุลเงิน