USD/UGX - ดอลลาร์สหรัฐ ชิลลิงยูกันดา

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
สกุลเงิน
UGX
การปฏิเสธความรับผิด
3,735.28
+16.77(+0.45%)
ข้อมูลเรียลไทม์
ช่วงระยะของวัน
3,710.933,735.28
ช่วง 52 สัปดาห์
3,600.003,960.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
3,718.51
เสนอซื้อ
3,693.42
ช่วงระยะของวัน
3,710.93-3,735.28
เปิดตลาด
3,718.51
เสนอขาย
3,777.15
ช่วง 52 สัปดาห์
3,600-3,960
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
0.44%
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม
ประเภท:สกุลเงิน
กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
ที่สอง:ชิลลิงยูกันดา
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ USD/UGX วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ
Wednesday, June 19, 2024
การประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปี
Act :4.452%
ราคาก่อนหน้า:4.635%
ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA
Act :146.00
ราคาก่อนหน้า:143.70
Thursday, June 20, 2024
บัญชีเดินสะพัด (Current Account) (ไตรมาส 1)
Cons:-207.00B
ราคาก่อนหน้า:-194.80B
Atlanta Fed GDPNow (ไตรมาส 2)
Cons:3.10%
ราคาก่อนหน้า:3.10%
สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
Cons:-2.80M
ราคาก่อนหน้า:3.73M
ยอดนำเข้าน้ำมันดับ
ราคาก่อนหน้า:2.559M
ปริมาณการผลิตน้ำมันใส
ราคาก่อนหน้า:-0.029M
คลังน้ำมันให้ความร้อน
ราคาก่อนหน้า:-0.656M
ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง
Cons:1.50M
ราคาก่อนหน้า:2.566M
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย