USD/IDR - ดอลลาร์สหรัฐ รูเปียอินโดนีเซีย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
15,474.3
+67.3(+0.44%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  15,407
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  15,472.8/15,475.8
 • ช่วงระยะของวัน:
  15,404.9 - 15,509.1
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/IDR

ปิดตลาดครั้งก่อน
15,407
เสนอซื้อ
15,472.8
ช่วงระยะของวัน
15,404.9-15,509.1
เปิดตลาด
15,407
เสนอขาย
15,475.8
ช่วง 52 สัปดาห์
14,565-15,765
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
2.62%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/IDR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อซื้อทันที
สรุปขายทันทีขายซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Three White Soldiers30
23Sep 26, 2023 09:00
Doji Star Bullish1W
36Jan 15, 2023
Three Black Crows1H
59Sep 22, 2023 09:00
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Tuesday, September 26, 2023
05:00
USD
19:00
USD
6.80%6.90%0.10%
19:00
USD
1.541M1.543M1.443M
19:55
USD
3.80%3.60%
20:00
USD
4.60%3.20%
20:00
USD
0.80%0.50%0.40%
20:00
USD
409.50406.10
20:00
USD
0.90%0.90%
20:00
USD
0.60%0.90%
20:00
USD
0.10%-0.30%-1.20%
21:00
USD
105.50106.10
21:00
USD
4.40%
21:00
USD
700.00K714.00K
21:00
USD
-6.00-7.00
21:00
USD
-5.00
21:00
USD
4.00
21:30
USD
16.20
21:30
USD
-2.70
Wednesday, September 27, 2023
00:00
USD
5.024%
00:30
USD
03:30
USD
-1.65M-5.25M
18:00
USD
7.31%
18:00
USD
5.40%
18:00
USD
147.00
18:00
USD
192.10
18:00
USD
415.40
19:30
USD
0.10%0.50%
19:30
USD
-0.50%-5.20%
19:30
USD
-5.50%
19:30
USD
0.00%0.10%
21:30
USD
-1.65M-2.135M
21:30
USD
-0.496M
21:30
USD
-3.042M
21:30
USD
-2.064M
21:30
USD
-0.229M
21:30
USD
-2.00M-2.867M
21:30
USD
0.499M
21:30
USD
-0.109M
21:30
USD
-1.80%
21:30
USD
-0.05M-0.831M

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.50%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.75%
ผู้ว่าการธนาคารกลางPerry Warjiyo

นักสำรวจสกุลเงิน

 • IDR ควรอ่อนค่าลง จากปัจจัยพื้นฐาน ที่ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีปัญหาอยู่จากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง  นอกจากนี้ Bank of Indonesia ก็ยังมี room ในการลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกมาก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ carry yield ของ IDR ลดลง ทำให้ผู้เล่นอาจจะไม่อยากถือ IDR มากขึ้น  ส่วนในด้าน Technical สัญญาณ RSI, MACD และทรงกราฟ double bottom ใน Daily สะท้อนว่า IDR มีแนวโน้มอ่อนค่า  เป้าแรก 14300  เป้าถัดไป 14550 และ 14900
  0