USD/IDR - ดอลลาร์สหรัฐ รูเปียอินโดนีเซีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
14,647.5
+37.5(+0.26%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  14,610
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  14,645.0/14,650.0
 • ช่วงระยะของวัน:
  14,612.5 - 14,667.5
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:รูเปียอินโดนีเซีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/IDR

ปิดตลาดครั้งก่อน
14,610
เสนอซื้อ
14,645
ช่วงระยะของวัน
14,612.5-14,667.5
เปิดตลาด
14,600
เสนอขาย
14,650
ช่วง 52 สัปดาห์
14,040-14,667.5
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
2.94%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/IDR?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว USD/IDR - ดอลลาร์สหรัฐ รูเปียอินโดนีเซีย

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปขายขายซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Tri Star Bullish15
6May 17, 2022 13:15
Tri Star Bearish30
50May 10, 2022 12:00
Morning Star1M
69ส.ค.16
เวลา: 17 พ.ค. 2565 18:21 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
อ. 17 พฤษภาคม 2565
03:00
USD
48.80B75.30B
03:00
USD
149.20B160.30B
03:00
USD
23.10B105.00B141.70B
03:00
USD
1.80B185.70B
11:00
IDR
47.76%35.97%44.37%
11:00
IDR
21.97%34.97%30.85%
11:00
IDR
7.56B3.25B4.54B
19:00
USD
19:30
USD
0.60%0.40%2.10%
19:30
USD
1.00%0.50%1.10%
19:30
USD
0.90%0.90%1.40%
19:30
USD
8.19%7.34%
19:30
USD
1.00%1.20%
19:55
USD
12.70%13.10%
20:15
USD
79.00%78.60%78.20%
20:15
USD
1.10%0.50%0.90%
20:15
USD
6.40%5.36%
20:15
USD
0.80%0.40%0.80%
21:00
USD
2.00%1.90%1.80%
21:00
USD
69.0075.0077.00
21:00
USD
2.50%2.30%1.40%
พ. 18 พฤษภาคม 2565
01:00
USD
01:30
USD
03:00
USD
03:30
USD
1.533M1.618M
05:45
USD
18:00
USD
5.53%
18:00
USD
2.00%
18:00
USD
255.40
18:00
USD
358.90
18:00
USD
913.60
19:30
USD
1.812M1.87M
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
1.765M1.793M
21:30
USD
1.533M8.487M
21:30
USD
0.23M
21:30
USD
0.632M
21:30
USD
-0.587M
21:30
USD
0.163M
21:30
USD
-0.80M-0.913M
21:30
USD
0.027M
21:30
USD
-0.719M
21:30
USD
0.60%1.60%
21:30
USD
-1.30M-3.607M
22:30
USD
1.87%

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน1.00%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.50%
ผู้ว่าการธนาคารกลางPerry Warjiyo

นักสำรวจสกุลเงิน

 • IDR ควรอ่อนค่าลง จากปัจจัยพื้นฐาน ที่ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงมีปัญหาอยู่จากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง  นอกจากนี้ Bank of Indonesia ก็ยังมี room ในการลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกมาก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ carry yield ของ IDR ลดลง ทำให้ผู้เล่นอาจจะไม่อยากถือ IDR มากขึ้น  ส่วนในด้าน Technical สัญญาณ RSI, MACD และทรงกราฟ double bottom ใน Daily สะท้อนว่า IDR มีแนวโน้มอ่อนค่า  เป้าแรก 14300  เป้าถัดไป 14550 และ 14900
  0