USD/SGD - ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สิงคโปร์

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
1.4339
-0.0050(-0.35%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  1.4389
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.4334/1.4343
 • ช่วงระยะของวัน:
  1.4327 - 1.4492
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:ดอลลาร์สิงคโปร์

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/SGD

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.4389
เสนอซื้อ
1.4334
ช่วงระยะของวัน
1.4327-1.4492
เปิดตลาด
1.4387
เสนอขาย
1.4343
ช่วง 52 สัปดาห์
1.3406-1.4492
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
6.68%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/SGD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

ข่าว USD/SGD - ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สิงคโปร์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Shooting Star Gap1W
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Abandoned Baby Bearish30
34Sep 28, 2022 10:00
Evening Star30
34Sep 28, 2022 10:00
Doji Star Bearish30
35Sep 28, 2022 09:30
เวลา: 28 ก.ย. 2565 13:19 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
00:00
USD
4.228%3.23%
03:30
USD
4.15M0.333M1.035M
07:35
USD
18:00
USD
6.52%6.25%
18:00
USD
-3.70%3.80%
18:00
USD
199.30200.10
18:00
USD
254.80264.70
18:00
USD
524.10588.10
19:30
USD
-87.30B-90.19B
19:30
USD
0.60%0.30%
19:30
USD
1.30%0.40%0.60%
19:35
USD
21:00
USD
-2.00%-1.40%-0.60%
21:00
USD
88.4090.20
21:10
USD
21:15
USD
21:30
USD
-0.215M0.443M1.142M
21:30
USD
-0.604M0.333M
21:30
USD
-1.604M1.13M
21:30
USD
0.692M0.343M
21:30
USD
-0.278M0.217M
21:30
USD
-2.892M-0.069M1.231M
21:30
USD
0.166M0.006M
21:30
USD
0.417M0.447M
21:30
USD
-3.00%-0.80%2.10%
21:30
USD
-2.422M0.709M1.569M
22:00
USD
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
00:00
USD
3.898%3.13%
01:00
USD
19:30
USD
1,388.00K1,379.00K
19:30
USD
4.40%4.40%
19:30
USD
9.10%
19:30
USD
-0.60%-0.60%
19:30
USD
8.90%9.00%
19:30
USD
-0.50%1.30%
19:30
USD
215.00K213.00K
19:30
USD
216.75K
19:30
USD
7.10%
19:30
USD
1.50%
20:30
USD
21:30
USD
94.00B103.00B
22:30
USD
2.66%
22:30
USD
2.99%

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.25%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน0.06%
ประธานบริษัทTharman Shanmugaratnam

นักสำรวจสกุลเงิน