USD/XOF - ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังค์แอฟริกาตะวันตก

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
629.500
+3.500(+0.56%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  626
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  626.000/633.000
 • ช่วงระยะของวัน:
  627.550 - 632.710
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:ฟรังค์แอฟริกาตะวันตก

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/XOF

ปิดตลาดครั้งก่อน
626
เสนอซื้อ
626
ช่วงระยะของวัน
627.55-632.71
เปิดตลาด
626
เสนอขาย
633
ช่วง 52 สัปดาห์
534-633.695
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
16.95%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/XOF?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายซื้อทันทีซื้อทันที
สรุปถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Doji Star Bullish5H
ปัจจุบัน
Harami Bullish1D
ปัจจุบัน
Harami Cross1D
ปัจจุบัน
Harami Bullish5H
ปัจจุบัน
Harami Cross5H
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Engulfing Bearish1D
1May 16, 2022
Doji Star Bearish1W
2May 01, 2022
Doji Star Bullish15
5May 17, 2022 19:00
เวลา: 17 พ.ค. 2565 18:00 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
อ. 17 พฤษภาคม 2565
03:00
USD
48.80B75.30B
03:00
USD
149.20B160.30B
03:00
USD
23.10B105.00B141.70B
03:00
USD
1.80B185.70B
19:00
USD
19:30
USD
0.60%0.40%2.10%
19:30
USD
1.00%0.50%1.10%
19:30
USD
0.90%0.90%1.40%
19:30
USD
8.19%7.34%
19:30
USD
1.00%1.20%
19:55
USD
12.70%13.10%
20:15
USD
79.00%78.60%78.20%
20:15
USD
6.40%5.36%
20:15
USD
1.10%0.50%0.90%
20:15
USD
0.80%0.40%0.80%
21:00
USD
2.00%1.90%1.80%
21:00
USD
69.0075.0077.00
21:00
USD
2.50%2.30%1.40%
พ. 18 พฤษภาคม 2565
01:00
USD
01:30
USD
03:00
USD
03:30
USD
1.533M1.618M
05:45
USD
18:00
USD
5.53%
18:00
USD
2.00%
18:00
USD
255.40
18:00
USD
358.90
18:00
USD
913.60
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
1.812M1.87M
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
1.765M1.793M
21:30
USD
1.533M8.487M
21:30
USD
0.23M
21:30
USD
0.632M
21:30
USD
-0.587M
21:30
USD
0.163M
21:30
USD
-0.80M-0.913M
21:30
USD
0.027M
21:30
USD
-0.719M
21:30
USD
0.60%1.60%
21:30
USD
-1.30M-3.607M
22:30
USD
1.87%

นักสำรวจสกุลเงิน