USD/BBD - ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์บาร์เบโดส

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
2.0191
+0.0210(+1.05%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  1.9981
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  1.9981/2.0401
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.0191 - 2.0191
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:ดอลลาร์บาร์เบโดส

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/BBD

ปิดตลาดครั้งก่อน
1.9981
เสนอซื้อ
1.9981
ช่วงระยะของวัน
2.0191-2.0191
เปิดตลาด
1.9981
เสนอขาย
2.0401
ช่วง 52 สัปดาห์
2.0026-2.0191
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/BBD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อ
สรุปซื้อซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อ
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Homing Pigeon1D
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Homing Pigeon1D
1Sep 26, 2022
Homing Pigeon1D
2Sep 23, 2022
Engulfing Bearish1D
3Sep 22, 2022
เวลา: 27 ก.ย. 2565 13:46 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
00:00
USD
4.29%3.307%
03:00
USD
17:15
USD
18:30
USD
19:30
USD
0.20%0.20%0.20%
19:30
USD
-0.20%-0.40%-0.10%
19:30
USD
-0.90%0.90%
19:30
USD
1.30%0.20%0.70%
19:55
USD
11.00%10.50%
20:00
USD
13.90%16.30%
20:00
USD
-0.60%0.10%
20:00
USD
395.20397.60
20:00
USD
-0.40%0.20%0.20%
20:00
USD
-0.80%0.40%
20:00
USD
16.10%17.00%18.70%
20:55
USD
21:00
USD
108.00104.50103.60
21:00
USD
28.80%-8.60%
21:00
USD
685.00K500.00K532.00K
21:00
USD
14.00-8.00
21:00
USD
0.00-12.00
21:30
USD
5.907.20
21:30
USD
-5.40-5.70
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
00:00
USD
4.228%3.23%
03:30
USD
4.15M0.333M1.035M
07:35
USD
18:00
USD
6.25%
18:00
USD
3.80%
18:00
USD
200.10
18:00
USD
264.70
18:00
USD
588.10
19:30
USD
-90.19B
19:30
USD
0.40%
19:30
USD
0.60%
19:35
USD
21:00
USD
-1.40%-1.00%
21:00
USD
89.80
21:10
USD
21:15
USD
21:30
USD
0.443M1.142M
21:30
USD
0.333M
21:30
USD
1.13M
21:30
USD
0.343M
21:30
USD
0.217M
21:30
USD
-0.069M1.231M
21:30
USD
0.006M
21:30
USD
0.447M
21:30
USD
-0.80%2.10%
21:30
USD
0.709M1.569M
22:00
USD

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.25%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.00%
ประธานบริษัทDr. DeLisle Worrell

นักสำรวจสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ