USD/BRLT - ดอลลาร์สหรัฐ ราคา ณ จุดจำหน่ายรายย่อย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
4.970
-0.100(-1.97%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  5.07
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  4.820/5.120
 • ช่วงระยะของวัน:
  4.970 - 5.070
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:ราคา ณ จุดจำหน่ายรายย่อย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/BRLT

ปิดตลาดครั้งก่อน
5.07
เสนอซื้อ
4.82
ช่วงระยะของวัน
4.97-5.07
เปิดตลาด
4.92
เสนอขาย
5.12
ช่วง 52 สัปดาห์
4.6-5.9
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-6.11%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/BRLT?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขาย
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Abandoned Baby Bearish1W
ปัจจุบัน
Belt Hold Bullish30
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Doji Star Bearish1W
1May 08, 2022
Engulfing Bearish1D
2May 13, 2022
Doji Star Bearish1M
6พ.ย.21
เวลา: 17 พ.ค. 2565 17:00 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
อ. 17 พฤษภาคม 2565
03:00
USD
48.80B75.30B
03:00
USD
149.20B160.30B
03:00
USD
23.10B105.00B141.70B
03:00
USD
1.80B185.70B
19:00
USD
19:30
USD
0.60%0.40%2.10%
19:30
USD
1.00%0.50%1.10%
19:30
USD
0.90%0.90%1.40%
19:30
USD
8.19%7.34%
19:30
USD
1.00%1.20%
19:55
USD
12.70%13.10%
20:15
USD
79.00%78.60%78.20%
20:15
USD
6.40%5.36%
20:15
USD
1.10%0.50%0.90%
20:15
USD
0.80%0.40%0.80%
21:00
USD
2.00%1.90%1.80%
21:00
USD
69.0075.0077.00
21:00
USD
2.50%2.30%1.40%
พ. 18 พฤษภาคม 2565
01:00
USD
01:30
USD
03:00
USD
03:30
USD
1.533M1.618M
05:45
USD
18:00
USD
5.53%
18:00
USD
2.00%
18:00
USD
255.40
18:00
USD
358.90
18:00
USD
913.60
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
1.812M1.87M
19:30
USD
0.30%
19:30
USD
1.765M1.793M
21:30
USD
1.533M8.487M
21:30
USD
0.23M
21:30
USD
0.632M
21:30
USD
-0.587M
21:30
USD
0.163M
21:30
USD
-0.80M-0.913M
21:30
USD
0.027M
21:30
USD
-0.719M
21:30
USD
0.60%1.60%
21:30
USD
-1.30M-3.607M
22:30
USD
1.87%

นักสำรวจสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ