USD/AMD - ดอลลาร์สหรัฐ แดรมอาร์มีเนีย

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
409.82
-2.23(-0.54%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  412.05
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  408.82/410.82
 • ช่วงระยะของวัน:
  409.82 - 414.00
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:แดรมอาร์มีเนีย

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/AMD

ปิดตลาดครั้งก่อน
412.05
เสนอซื้อ
408.82
ช่วงระยะของวัน
409.82-414
เปิดตลาด
412.05
เสนอขาย
410.82
ช่วง 52 สัปดาห์
401.2-519.4
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-15.38%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/AMD?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีซื้อขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ขายทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Evening Star1W
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Tri Star Bullish15
3Sep 27, 2022 22:00
Engulfing Bearish1H
4Sep 27, 2022 19:00
Engulfing Bearish1M
5เม.ย22
เวลา: 27 ก.ย. 2565 13:10 (GMT +7:00)
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
00:00
USD
4.29%3.307%
03:00
USD
17:15
USD
18:30
USD
19:30
USD
0.20%0.20%0.20%
19:30
USD
-0.20%-0.40%-0.10%
19:30
USD
-0.90%0.90%
19:30
USD
1.30%0.20%0.70%
19:55
USD
11.00%10.50%
20:00
USD
13.90%16.30%
20:00
USD
-0.60%0.10%
20:00
USD
395.20397.60
20:00
USD
-0.40%0.20%0.20%
20:00
USD
16.10%17.00%18.70%
20:00
USD
-0.80%0.40%
20:55
USD
21:00
USD
108.00104.50103.60
21:00
USD
685.00K500.00K532.00K
21:00
USD
28.80%-8.60%
21:00
USD
14.00-8.00
21:00
USD
0.00-12.00
21:30
USD
5.907.20
21:30
USD
-5.40-5.70
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565
00:00
USD
4.228%3.23%
03:30
USD
0.333M1.035M
07:35
USD
18:00
USD
6.25%
18:00
USD
3.80%
18:00
USD
200.10
18:00
USD
264.70
18:00
USD
588.10
19:30
USD
-90.19B
19:30
USD
0.40%
19:30
USD
0.60%
19:35
USD
21:00
USD
-1.40%-1.00%
21:00
USD
89.80
21:10
USD
21:15
USD
21:30
USD
0.443M1.142M
21:30
USD
0.333M
21:30
USD
1.13M
21:30
USD
0.343M
21:30
USD
0.217M
21:30
USD
-0.069M1.231M
21:30
USD
0.006M
21:30
USD
0.447M
21:30
USD
-0.80%2.10%
21:30
USD
0.709M1.569M
22:00
USD

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน3.25%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน6.50%
ประธานบริษัทArthur Javadyan

นักสำรวจสกุลเงิน