USD/TMT - ดอลลาร์สหรัฐ มานาดเติร์กเมนีสถาน

ฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
3.4955
+0.0055(+0.16%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  3.49
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.4905/3.5005
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.4950 - 3.4955
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินรอง
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:มานาดเติร์กเมนีสถาน

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/TMT

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.49
เสนอซื้อ
3.4905
ช่วงระยะของวัน
3.495-3.4955
เปิดตลาด
3.49
เสนอขาย
3.5005
ช่วง 52 สัปดาห์
3.495-3.4955
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0.14%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/TMT?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อ
สรุปซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันทีซื้อทันที
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
02:48
USD
3.40%4.30%
03:00
USD
20:30
USD
0.30%0.40%
20:30
USD
28.00K
20:30
USD
20.00K32.00K
20:30
USD
200.00K261.00K
20:30
USD
190.00K233.00K
21:56
USD
4.60%4.70%
21:56
USD
34.5034.50
21:56
USD
62.20%
21:56
USD
6.80%
21:56
USD
3.70%3.70%
22:15
USD
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
01:00
USD
627.00
01:00
USD
784.00
02:30
USD
6.70K
02:30
USD
3.10K
02:30
USD
248.80K
02:30
USD
252.50K
02:30
USD
116.10K
02:30
USD
3.00K
02:30
USD
-170.90K
02:30
USD
-191.50K
02:30
USD
16.80K
02:30
USD
70.20K
02:30
USD
-27.50K

นักสำรวจสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ