USD/PEN - ดอลลาร์สหรัฐ โชลเปรู

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
3.7875
0.0000(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  3.7875
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  3.7850/3.7900
 • ช่วงระยะของวัน:
  3.7842 - 3.7939
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินแปลกใหม่
 • ฐาน:ดอลลาร์สหรัฐ
 • ที่สอง:โชลเปรู

ภาพรวมคู่สกุลเงิน USD/PEN

ปิดตลาดครั้งก่อน
3.7875
เสนอซื้อ
3.785
ช่วงระยะของวัน
3.7842-3.7939
เปิดตลาด
3.7755
เสนอขาย
3.79
ช่วง 52 สัปดาห์
3.5458-4.0114
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-3.76%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร USD/PEN?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายทันทีขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคถือหุ้นไว้ขายทันทีขายซื้อทันทีขาย
สรุปขายขายทันทีถือหุ้นไว้ซื้อทันทีถือหุ้นไว้
รูปแบบ
กรอบเวลา
ความน่าเชื่อถือได้
แท่งเทียนย้อนหลัง
เวลาของกราฟแท่งเทียน
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น
Shooting Star Gap1M
ปัจจุบัน
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว
Doji Star Bullish30
4Sep 30, 2023 00:00
Engulfing Bearish30
5Sep 29, 2023 23:30
Doji Star Bearish1H
7Sep 29, 2023 19:00
เวลา
สกุลเงิน
ความสำคัญ
เหตุการณ์
ค่าจริง
คาดการณ์
ครั้งก่อน
Friday, September 29, 2023
00:00
USD
4.673%4.212%
00:00
USD
03:00
USD
03:30
USD
8,002.00B8,024.00B
03:30
USD
3.168T3.144T
19:30
USD
3.90%3.90%4.30%
19:30
USD
0.10%0.20%0.20%
19:30
USD
-84.27B-91.20B-90.92B
19:30
USD
3.50%3.50%3.40%
19:30
USD
0.40%0.50%0.20%
19:30
USD
0.40%0.40%0.20%
19:30
USD
0.40%0.40%0.90%
19:30
USD
0.10%0.60%
19:30
USD
0.60%0.00%
19:30
USD
-0.10%0.10%-0.20%
20:45
USD
44.1047.6048.70
21:00
USD
3.20%3.10%3.50%
21:00
USD
2.80%2.70%3.00%
21:00
USD
66.0066.3065.50
21:00
USD
68.1067.7069.50
21:00
USD
71.4069.8075.70
23:00
USD
2.60%2.60%
23:45
USD
Saturday, September 30, 2023
00:00
USD
502.00507.00
00:00
USD
623.00630.00
03:30
USD
6.40K
03:30
USD
-16.30K
03:30
USD
-101.20K
03:30
USD
328.40K
03:30
USD
135.20K
03:30
USD
3.20K
03:30
USD
-93.90K
03:30
USD
-139.00K
03:30
USD
15.20K
03:30
USD
62.70K
03:30
USD
-56.90K

ธนาคารกลาง

อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน5.50%
ประธานบริษัทJerome H. Powell
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน6.00%
ประธานบริษัทJulio Velarde

นักสำรวจสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ