อินเดีย - ดัชนี

หน้าเว็บเพจนี้จะทำให้คุณรู้ข้อมูลก่อนคนอื่นสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ ดัชนีหมวดธุรกิจต่างๆ ในประเทศ อินเดีย ที่รวมถึงราคาล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด และ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแบบรายวันสำหรับแต่ละดัชนี กรุณาคลิกในดัชนีต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูกราฟทางเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
67,481.1967,564.3367,149.07+492.75+0.74%
16,104.8016,127.9516,034.75+141.55+0.89%
20,267.9020,291.5520,183.70+134.75+0.67%
10,829.9010,844.6510,765.30+96.00+0.89%
8,340.438,353.798,315.71+54.94+0.66%
40,565.9640,718.8140,519.84+194.35+0.48%
34,586.7634,631.3534,378.64+330.34+0.96%
28,639.2228,681.7128,542.41+196.79+0.69%
8,967.898,979.658,933.85+62.91+0.71%
20,855.6920,881.5620,777.69+136.98+0.66%
6,585.156,609.156,566.20+45.65+0.70%
13,326.6013,381.2013,309.45+74.60+0.56%
10,969.0010,983.9010,924.00+81.65+0.75%
14,239.3014,305.1014,223.20+67.95+0.48%
12,334.5012,359.2012,265.45+133.90+1.10%
43,382.4043,469.3043,118.25+473.50+1.10%
18,115.3518,141.6518,053.15+127.40+0.71%
8,431.148,431.148,431.14+65.83+0.79%
20,339.4520,365.4520,263.10+138.45+0.69%
12.382512.755011.7775-0.3075-2.42%
48,486.4048,565.5548,197.45+466.00+0.97%