เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ดัชนี

หน้าเว็บเพจนี้จะทำให้คุณรู้ข้อมูลก่อนคนอื่นสำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และ ดัชนีหมวดธุรกิจต่างๆ ในประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่รวมถึงราคาล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด และ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแบบรายวันสำหรับแต่ละดัชนี กรุณาคลิกในดัชนีต่างๆ แต่ละรายการเพื่อเข้าดูกราฟทางเทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
17,822.0017,930.0017,456.00+471.00+2.71%
11,988.6012,066.0211,724.89+311.23+2.67%
1,231.891,244.071,196.62+42.51+3.57%
6,148.336,191.276,024.05+157.77+2.63%
3,543.593,566.613,495.84+51.42+1.47%