Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (SAME_pq)

1,042.000
0.000(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    215
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.000/0.000
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,040.000 - 1,052.000

ราคาย้อนหลัง หุ้น SAME_pq

กรอบเวลา:
รายวัน
1,042.0001,052.0001,052.0001,040.0000.22K0.00%
1,042.0001,046.0001,048.0001,042.0000.09K-2.25%
1,066.0001,064.0001,076.0001,054.0000.33K+1.52%
1,050.0001,058.0001,058.0001,034.0000.02K+0.38%
1,046.0001,032.0001,046.0001,032.0000.09K+2.75%
1,018.0001,010.0001,018.0001,010.0000.13K+1.19%
1,006.0001,008.0001,008.000999.0000.12K-0.20%
1,008.0001,014.0001,020.0001,008.0000.02K-0.79%
1,016.0001,012.0001,028.0001,012.0000.15K+0.99%
1,006.0001,000.0001,010.0001,000.0000.41K+3.60%
971.000961.000971.000961.0000.03K+2.21%
950.000945.000950.000945.0000.11K+0.11%
949.000940.000949.000940.0000.41K+1.61%
934.000936.000936.000931.0000.10K-1.06%
944.000938.000945.000938.0000.07K+0.21%
942.000946.000946.000942.0000.02K+0.86%
934.000946.000950.000930.0000.06K-1.37%
947.000950.000953.000947.0000.10K-0.84%
955.000948.000955.000948.0000.04K+1.38%
942.000939.000943.000939.0000.03K+0.64%
936.000931.000936.000929.0000.15K-0.32%
939.000931.000939.000931.0000.04K-0.53%
944.000940.000944.000939.0000.05K-0.42%
สูงสุด: 1,076.000ต่ำสุด: 929.000ความแตกต่าง: 147.000ค่าเฉลี่ย: 982.043% เปลี่ยน: 9.916