ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingProรับส่วนลด

Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (SAME_pq)

แฟรงก์เฟิร์ต
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
1,070.000
+5.000(+0.47%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น SAME_pq

กรอบเวลา
Daily
05/22/2024 - 06/22/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
1,070.0001,060.0001,075.0001,060.0000.06K+0.47%
1,065.0001,070.0001,085.0001,065.0000.29K0.00%
1,065.0001,080.0001,080.0001,065.0000.27K-1.84%
1,085.0001,055.0001,085.0001,055.0000.14K+3.33%
1,050.0001,065.0001,065.0001,050.0000.03K-4.11%
1,095.0001,075.0001,095.0001,075.0000.21K+3.30%
1,060.0001,060.0001,060.0001,055.0000.32K+0.95%
1,050.0001,035.0001,050.0001,035.0000.06K+1.94%
1,030.0001,040.0001,040.0001,025.0000.07K-1.44%
1,045.0001,055.0001,055.0001,040.0000.15K0.00%
1,045.0001,050.0001,050.0001,045.0000.09K-0.95%
1,055.0001,065.0001,065.0001,050.0000.19K0.00%
1,055.0001,045.0001,055.0001,035.0000.11K+3.43%
1,020.0001,020.0001,035.0001,020.0000.38K-0.97%
1,030.0001,025.0001,030.0001,025.0000.04K+1.98%
1,010.0001,015.0001,015.0001,005.0000.03K-1.46%
1,025.0001,025.0001,025.0001,015.0000.07K-1.91%
1,045.0001,045.0001,045.0001,025.0000.05K-2.79%
1,075.0001,060.0001,075.0001,060.0000.20K+2.38%
1,050.0001,055.0001,055.0001,040.0000.14K+0.96%
1,040.0001,060.0001,060.0001,040.0000.06K-3.70%
1,080.0001,080.0001,100.0001,080.0000.11K-0.46%
1,085.0001,080.0001,085.0001,080.0000.11K0.00%
สูงสุด:
1,100.000
% เปลี่ยน:
-1.382
ค่าเฉลี่ย:
1,053.478
ความแตกต่าง:
95.000
ต่ำสุด:
1,005.000
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย