Samsung Electronics DRC (SAMEq)

952.00
-2.00(-0.21%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    952.00 - 952.00
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Samsung Electronics DRC ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

ราคาย้อนหลัง หุ้น SAMEq

กรอบเวลา:
รายวัน
952.00952.00952.00952.00-0.21%
954.00964.00964.00954.00-1.65%
970.00970.00970.00970.00-0.41%
974.00972.00974.00972.000.01K-0.41%
978.00978.00978.00978.00-2.00%
998.00998.00998.00998.00+0.60%
992.00992.00992.00992.00-1.29%
1,005.001,005.001,005.001,005.000.00%
1,005.001,005.001,005.001,005.00+0.50%
1,000.001,000.001,000.001,000.00-0.50%
1,005.001,005.001,005.001,005.00-1.95%
1,025.001,025.001,025.001,025.00-0.97%
1,035.001,035.001,035.001,035.00+1.47%
1,020.001,020.001,020.001,020.00+2.00%
1,000.001,000.001,000.001,000.00-1.48%
1,015.001,015.001,015.001,015.00-0.98%
1,025.001,025.001,025.001,025.00-0.97%
1,035.001,035.001,035.001,035.00-1.43%
1,050.001,050.001,050.001,050.00-1.41%
1,065.001,065.001,065.001,065.00-1.39%
1,080.001,080.001,080.001,080.00-0.92%
1,090.001,080.001,090.001,080.000.01K0.00%
1,090.001,090.001,090.001,090.00+0.46%
1,085.001,085.001,085.001,085.00-3.98%
สูงสุด: 1,090.00ต่ำสุด: 952.00ความแตกต่าง: 138.00ค่าเฉลี่ย: 1,018.67% เปลี่ยน: -15.75