Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (0593q)

ลอนดอน
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
1,152.00
+4.00(+0.35%)
ข้อมูลเรียลไทม์

ราคาย้อนหลัง หุ้น 0593q

กรอบเวลา
Daily
05/20/2024 - 06/19/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
1,152.001,152.001,158.001,148.000.34K+0.35%
1,148.001,140.001,148.001,136.000.70K+1.41%
1,132.001,134.001,140.001,112.001.07K-1.91%
1,154.001,162.001,166.001,122.001.52K+0.87%
1,144.001,152.001,158.001,140.001.59K0.00%
1,144.001,114.001,144.001,110.001.84K+3.81%
1,102.001,122.001,122.001,102.000.46K-2.65%
1,132.001,132.001,152.001,112.000.68K0.00%
1,132.001,146.001,154.001,126.000.89K-1.91%
1,154.001,152.001,162.001,140.001.02K+1.23%
1,140.001,138.001,140.001,126.000.87K+1.60%
1,122.001,106.001,134.001,106.003.75K+0.18%
1,120.001,114.001,120.001,110.001.71K+2.94%
1,088.001,096.001,118.001,086.000.57K-1.81%
1,108.001,098.001,118.001,090.001.23K-0.72%
1,116.001,169.601,169.601,108.001.47K-3.96%
1,162.001,151.001,180.001,150.002.91K+2.29%
1,136.001,138.001,144.001,128.002.19K-3.07%
1,172.001,182.001,188.001,168.000.39K0.00%
1,172.001,190.001,190.001,166.000.84K-0.34%
1,176.001,190.001,250.001,176.001.68K-1.18%
1,190.001,192.001,196.001,188.000.51K0.00%
สูงสุด:
1,250.00
% เปลี่ยน:
-3.19
ค่าเฉลี่ย:
1,140.73
ความแตกต่าง:
164.00
ต่ำสุด:
1,086.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย