Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (0593q)

1,178.00
+28.00(+2.44%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    697
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    1,174.00/1,178.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,166.00 - 1,178.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น 0593q

กรอบเวลา:
รายวัน
1,178.001,176.001,182.001,172.000.70K+2.43%
1,150.001,140.001,150.001,138.000.33K+0.35%
1,146.001,140.001,148.001,136.000.64K0.00%
1,146.001,138.001,148.001,134.001.06K+0.53%
1,140.001,139.001,142.001,130.001.02K-1.21%
1,154.001,142.001,160.001,140.000.58K+3.22%
1,118.001,119.001,124.001,106.001.14K+0.72%
1,110.001,114.001,118.001,106.002.45K-2.80%
1,142.001,157.001,157.001,130.001.87K+1.78%
1,122.001,102.251,122.001,102.251.69K+3.51%
1,084.001,098.001,098.001,082.001.59K-0.18%
1,086.001,082.001,086.001,072.001.72K-0.55%
1,092.001,095.001,102.001,090.000.80K-1.09%
1,104.001,098.001,112.001,094.002.12K+1.28%
1,090.001,080.001,094.001,080.001.21K+3.42%
1,054.001,046.001,054.001,044.000.63K+1.93%
1,034.001,026.001,042.001,026.001.39K+0.78%
1,026.001,028.001,032.001,016.002.14K+0.59%
1,020.001,014.001,022.001,012.002.82K+0.39%
1,016.001,031.001,032.001,016.000.37K-0.78%
1,024.001,036.001,038.001,018.001.44K-1.35%
1,038.001,044.001,050.001,028.006.51K-0.57%
1,044.001,044.001,048.001,040.000.40K+0.19%
สูงสุด: 1,182.00ต่ำสุด: 1,012.00ความแตกต่าง: 170.00ค่าเฉลี่ย: 1,092.09% เปลี่ยน: 13.05