Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref (0593q)

897.00
+6.00(+0.67%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    709
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    892.00/895.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    896.00 - 905.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น 0593q

กรอบเวลา:
รายวัน
897.00900.00904.00896.000.71K+0.67%
891.00902.00904.00890.000.44K+0.11%
890.00903.00903.00883.000.62K+1.25%
879.00860.00880.00857.001.43K+6.67%
824.00815.00827.00803.004.70K+0.37%
821.00821.00827.00812.002.34K-0.12%
822.00821.00829.00815.000.81K-0.72%
828.00799.85832.00799.8537.45K-1.90%
844.00841.25853.00841.252.37K0.00%
844.00858.30858.30844.004.21K-2.54%
866.00879.00879.00861.004.97K-1.25%
877.00885.10890.00875.003.01K-1.79%
893.00893.00901.00892.004.83K-1.00%
902.00919.00924.00901.002.55K-3.22%
932.00928.00935.00924.001.13K+0.98%
923.00941.00941.00921.001.16K-2.33%
945.00937.00946.00937.000.90K+0.11%
944.00953.00984.00943.001.74K-2.58%
969.00938.00969.00938.001.02K+1.15%
958.00950.00959.00948.004.93K+1.91%
940.00934.40941.00931.000.76K-0.11%
941.00942.00943.00928.001.50K-0.74%
สูงสุด: 984.00ต่ำสุด: 799.85ความแตกต่าง: 184.15ค่าเฉลี่ย: 892.27% เปลี่ยน: -5.38