Samsung Electronics DRC (SAMEq)

1,125.00
+10.00(+0.90%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    55
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,120.00 - 1,125.00

ราคาย้อนหลัง หุ้น SAMEq

กรอบเวลา:
รายวัน
1,125.001,120.001,125.001,120.000.06K+0.90%
1,115.001,115.001,125.001,115.000.05K+1.36%
1,100.001,105.001,110.001,100.000.04K-0.45%
1,105.001,095.001,105.001,095.000.02K-1.34%
1,120.001,140.001,140.001,120.000.05K-2.18%
1,145.001,140.001,145.001,140.000.03K-1.29%
1,160.001,150.001,160.001,150.000.01K+0.43%
1,155.001,140.001,165.001,140.000.31K0.00%
1,155.001,145.001,160.001,145.000.03K-0.43%
1,160.001,145.001,160.001,145.000.02K+0.87%
1,150.001,155.001,155.001,140.000.05K-0.43%
1,155.001,160.001,160.001,150.000.01K-2.12%
1,180.001,165.001,180.001,160.000.02K+1.29%
1,165.001,150.001,165.001,150.000.04K0.00%
1,165.001,150.001,165.001,150.000.01K+2.19%
1,140.001,150.001,150.001,140.000.02K-0.87%
1,150.001,140.001,155.001,140.000.02K+0.44%
1,145.001,140.001,155.001,140.000.02K+1.78%
1,125.001,135.001,135.001,125.000.01K-0.44%
1,130.001,135.001,135.001,125.000.34K-2.16%
1,155.001,150.001,165.001,150.000.04K+2.21%
1,130.001,115.001,130.001,115.000.01K+4.63%
สูงสุด: 1,180.00ต่ำสุด: 1,095.00ความแตกต่าง: 85.00ค่าเฉลี่ย: 1,142.27% เปลี่ยน: 4.17