Samsung Electronics DRC (SMSNN)

24,237.17
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    22,915.00/24,237.17
  • ช่วงระยะของวัน:
    24,237.17 - 24,237.17

ราคาย้อนหลัง หุ้น SMSNN

กรอบเวลา:
รายวัน
24,237.1724,237.1724,237.1724,237.170.06K+5.81%
24,237.1724,237.1724,237.1724,237.170.06K+5.81%
22,906.3222,906.3222,906.3222,906.320.87K-1.49%
22,906.3222,906.3222,906.3222,906.320.87K-1.49%
23,253.7723,253.7723,253.7723,253.770.20K+9.68%
23,253.7723,253.7723,253.7723,253.770.20K+9.68%
21,201.5321,339.6721,339.6721,201.530.03K+4.03%
21,201.5321,339.6721,339.6721,201.530.03K+4.03%
20,380.0020,380.0020,380.0020,380.000.02K-2.09%
20,380.0020,380.0020,380.0020,380.000.02K-2.09%
20,815.1020,815.1020,815.1020,815.100.04K-4.69%
20,815.1020,815.1020,815.1020,815.100.04K-4.69%
21,838.9421,838.9421,838.9421,838.940.05K-0.31%
21,838.9421,838.9421,838.9421,838.940.05K-0.31%
21,906.3221,906.3221,906.3221,906.320.03K+3.43%
21,906.3221,906.3221,906.3221,906.320.03K+3.43%
21,180.0021,180.0021,180.0021,180.000.01K-0.80%
21,351.3621,351.3621,351.3621,351.360.03K-4.21%
22,289.0322,289.0322,289.0322,289.030.01K+1.98%
21,857.1821,857.1821,857.1821,857.180.09K-1.53%
22,196.0922,196.0922,196.0922,196.090.15K+4.21%
21,300.0021,300.0021,300.0021,300.000.02K+1.51%
20,982.3420,982.3420,982.3420,982.340.02K-5.37%
22,172.7422,172.7422,172.7422,172.740.02K-4.24%
23,155.4423,155.4423,155.4423,155.440.24K+0.69%
22,996.2422,996.2422,996.2422,996.240.02K+0.99%
22,770.0322,770.0322,770.0322,770.030.06K-4.26%
23,782.4923,782.4923,782.4923,782.490.26K+2.34%
23,239.4423,484.2223,484.2223,239.440.27K-3.65%
24,120.9524,092.9724,120.9524,092.970.28K-0.48%
สูงสุด: 24,237.17ต่ำสุด: 20,380.00ความแตกต่าง: 3,857.17ค่าเฉลี่ย: 22,215.72% เปลี่ยน: 14.43